FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

in place [slovné spojenie]
1.
zavedený
Police say that cellphone companies should have a system in place where they can shut down a stolen phone.
Polícia tvrdí, že mobilné spoločnosti by mali mať nasadený systém, pomocou ktorého by mohli ukradnutý telefón vypnúť.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.