FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

three times a charm [slovné spojenie]
1.
do tretice všetko dobré
I’ve been nominated for this award four times, and they say three times a charm. No. I think I broke that rule.
Na túto cenu som bol nominovaný štyrikrát a vraví sa, že do tretice všetko dobré. Nie. Myslím, že som toto pravidlo porušil.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.