FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to keep track [slovné spojenie]
1.
sledovať, držať krok
There were too many lies to keep track of so I told the truth.
Bolo to už príliš veľa klamstiev, aby som to stíhal sledovať, tak som povedal pravdu.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: to keep track .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
sledovať, držať krok
It is hard to keep track of what you have and what you need.
Je ťažké sledovať čo máte a čo potrebujete.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: to keep track .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.