FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

down the road [slovné spojenie]
1.
do budúcna, neskôr
High blood pressure can put you at risk for serious health complications down the road.
Vysoký krvný tlak vás môže do budúcna vystaviť riziku vážnych zdravotných komplikácií.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.