FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

suffer a blow [slovné spojenie]
1.
utŕžiť ranu, úder
Having exuded strength since storming to power as an election outsider in 1998, Chavez’s public image and personal ebullience suffered a big blow last year when doctors discovered a cancerous tumor in his pelvis.
Vyžarujúc silu od roku 1998, kedy sa s veľkým treskom dostal k moci ako volebný outsider, Chavezov verejný imidž a osobný entuziazmus utŕžili silnú ranu po tom, ako mu lekári objavili v bedrovej oblasti tumor.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.