FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

sexual harassment [slovné spojenie]
1.
sexuálne obťažovanie
Catherine X., a former media relations officer, spoke out about enduring sexual harassment and abuse from senior officers.
Catherine X., bývalá úradníčka pre vzťah s médiami, sa nahlas vyjadrila o pretrvávajúcom sexuálnom obťažovaní a zneužívaní zo strany nadriadených.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.