FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

illicit drugs [slovné spojenie]
1.
zakázané drogy
But Canadian Prime Minister Stephen Harper’s office has said he won’t entertain any policy changes that would lift the prohibition of illicit drugs
Ale kancelária kanadského ministerského predsedu Stevena Harpera oznámila, že nebude zvažovať žiadnu zmenu politiky, ktorá by zrušila zákaz nepovolených drog.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.