long way off [slovné spojenie]
1.
na míle vzdialené
But a time when a computer can match the interpretive skills of a professional is still a long way off.
Ale časy, keď sa počítač vyrovná interpretačným schopnostiam profesionála, sú stále na míle vzdialené.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: long way off .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.