lose it [slovné spojenie]
1.
strácať kontrolu
You’re losing it big-time, man.
Strácaš kontrolu vo veľkom štýle, človeče.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: lose it .

NÁHODNÁ FRÁZA »
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.