FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

for free [slovné spojenie]
1.
zadarmo
But police cracked down Thursday, saying fishery authorities had decided people should be allowed to see the shark for free.
Ale polícia vo štvrtok zasiahla a oznámila, že rybárske úrady sa rozhodli, že ľudia by mali mať možnosť vidieť žraloka zadarmo.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.