FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

make a fool out of somebody [slovné spojenie]
1.
urobiť z niekoho idiota
You’d love for me to send out 20 agents on Christmas Eve we barge into your hotel, knock down the door so you can make fools out of us all.
Bol by si veľmi rád, keby som na Štedrý deň poslal 20 agentov, vtrhli by sme do hotela, vyvalili dvere, len aby si z nás mohol urobiť idiotov.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.