Frázy z filmu Django Unchained

By | 17. February 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Django Unchained

TRAILER:
♪… There ain’t no grave to hold my body down… There ain’t no grave to hold my body down… ♪ “Good cold evening, gentleman Amongst your inventory, I’ve been led to believe, is a specimen I am keen to acquire… What’s your name? Django. Than you are exactly the one I’m looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I am simply customer trying to conduct a transaction… Last chance, fancy pants… Very well… Do you know what a Bounty Hunter is?… You kill people and they give you a reward?.. Badder they are, bigger the reward… I need your help. I’m looking for The Brittle Brothers, however I don’t know what they look like. But you do…dont’cha? They call him One-Eyed.. got sold.. But I don’t know who to… That means we visit every plantation utill we find them. Once the final Brittle brother lies dead in the dust, I agree to give you your freedom and I’ll take you to rescue your wife… Where we goin’? …Yeeees, woooho… Gentleman, you had my curiosity. Now you have my attention… How do you like the bounty hunting business?… Kill white folks, and they pay ya for? What’s not to like?… I like the way you die, boy… He’s a rambunctious sort ain’t he?… What’s your name? Django. The D is silent…”
FRÁZY:
unring the bell – začať odznova
come to one’s senses – prísť k rozumu
for the time being – zatiaľ
point (someone/something) out – ukázať na niekoho, identifikovať
rash – neuvážené, unáhlené
to be a natural – mať talent
go about (one’s) business – ísť si po svojom
run off – utiecť
off with you – už nech si preč, zmizni
look for (something/someone) – hľadať
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ 365
FORMÁT pdf
CENA 5,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu

5,50 €
leave behind – zanechať
more or less – viacmenej, v podstate
malarkey – fraška
turn of events – zbeh udalostí
pick out (something/someone) – vybrať si
to wire – telegrafovať, poslať telegram
to stare at – zízať na, zazerať
on one hand…on the other hand – na jednej strane…na druhej strane
fancy pants – nafúkanec, snob
partner up – stať sa partnerom
trick (someone) – dobehnúť
back up – potvrdiť
(to be) overzealous – byť nadmieru horlivý, snaživý
stagecoach – dostavník
get away – utiecť
tie up (something/someone) – uviazať
get (somebody) winged – odbachnúť, prevŕtať
put down – zložiť, odložiť
joker – klaun, šašo, veselá kopa
(right) on cue – ako na zavolanie
get (something) straight – ujasniť si
on the off chance – pre prípad, keby náhodou
get carried away – nechať sa uniesť
state one’s business – vyjaviť svoje úmysly; povedať, čo máte za lubom
warrant – zatykač
pussyfooting – chovať sa ako strachopud
pop up – objaviť sa
shoot down – zastreliť
with all due respect – pri všetkej úcte
hightail it – uháňať, hasiť si to
stumble around – ponevierať sa
goddamn it – dočerta
fall in love with – zamilovať sa do
get off on the wrong foot – vziať niečo z nesprávneho konca
dig up – vykopať, nájsť
departed – zosnulý
load up – naložiť
bounty hunter – nájomný lovec, lovec ľudí
seek out (somethig/somebody) – vyhľadať
take advantage (of someone) – zneužiť, využívať
a tad – trošičku