Frázy z filmu Django Unchained

By | 17. February 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Django Unchained

TRAILER:
♪… There ain’t no grave to hold my body down… There ain’t no grave to hold my body down… ♪ “Good cold evening, gentleman Amongst your inventory, I’ve been led to believe, is a specimen I am keen to acquire… What’s your name? Django. Than you are exactly the one I’m looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I am simply customer trying to conduct a transaction… Last chance, fancy pants… Very well… Do you know what a Bounty Hunter is?… You kill people and they give you a reward?.. Badder they are, bigger the reward… I need your help. I’m looking for The Brittle Brothers, however I don’t know what they look like. But you do…dont’cha? They call him One-Eyed.. got sold.. But I don’t know who to… That means we visit every plantation utill we find them. Once the final Brittle brother lies dead in the dust, I agree to give you your freedom and I’ll take you to rescue your wife… Where we goin’? …Yeeees, woooho… Gentleman, you had my curiosity. Now you have my attention… How do you like the bounty hunting business?… Kill white folks, and they pay ya for? What’s not to like?… I like the way you die, boy… He’s a rambunctious sort ain’t he?… What’s your name? Django. The D is silent…”
FRÁZY:
shoot down - zastreliť
put down - zložiť, odložiť
bounty hunter - nájomný lovec, lovec ľudí
goddamn it - dočerta
stumble around - ponevierať sa
with all due respect - pri všetkej úcte
joker - klaun, šašo, veselá kopa
pussyfooting - chovať sa ako strachopud
get (something) straight - ujasniť si
partner up - stať sa partnerom
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA5,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
5,50 €
load up - naložiť
trick (someone) - dobehnúť
(right) on cue - ako na zavolanie
come to one’s senses - prísť k rozumu
for the time being - zatiaľ
rash - neuvážené, unáhlené
fancy pants - nafúkanec, snob
departed - zosnulý
more or less - viacmenej, v podstate
off with you - už nech si preč, zmizni
get away - utiecť
to be a natural - mať talent
pop up - objaviť sa
unring the bell - začať odznova
hightail it - uháňať, hasiť si to
back up - potvrdiť
state one’s business - vyjaviť svoje úmysly; povedať, čo máte za lubom
to wire - telegrafovať, poslať telegram
malarkey - fraška
take advantage (of someone) - zneužiť, využívať
leave behind - zanechať
stagecoach - dostavník
dig up - vykopať, nájsť
look for (something/someone) - hľadať
pick out (something/someone) - vybrať si
get carried away - nechať sa uniesť
run off - utiecť
tie up (something/someone) - uviazať
seek out (somethig/somebody) - vyhľadať
to stare at - zízať na, zazerať
a tad - trošičku
go about (one’s) business - ísť si po svojom
on one hand...on the other hand - na jednej strane...na druhej strane
get off on the wrong foot - vziať niečo z nesprávneho konca
warrant - zatykač
turn of events - zbeh udalostí
fall in love with - zamilovať sa do
get (somebody) winged - odbachnúť, prevŕtať
(to be) overzealous - byť nadmieru horlivý, snaživý
point (someone/something) out - ukázať na niekoho, identifikovať
on the off chance - pre prípad, keby náhodou