Frázy z filmu Django Unchained

By | 17. February 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Django Unchained

TRAILER:
♪… There ain’t no grave to hold my body down… There ain’t no grave to hold my body down… ♪ “Good cold evening, gentleman Amongst your inventory, I’ve been led to believe, is a specimen I am keen to acquire… What’s your name? Django. Than you are exactly the one I’m looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I am simply customer trying to conduct a transaction… Last chance, fancy pants… Very well… Do you know what a Bounty Hunter is?… You kill people and they give you a reward?.. Badder they are, bigger the reward… I need your help. I’m looking for The Brittle Brothers, however I don’t know what they look like. But you do…dont’cha? They call him One-Eyed.. got sold.. But I don’t know who to… That means we visit every plantation utill we find them. Once the final Brittle brother lies dead in the dust, I agree to give you your freedom and I’ll take you to rescue your wife… Where we goin’? …Yeeees, woooho… Gentleman, you had my curiosity. Now you have my attention… How do you like the bounty hunting business?… Kill white folks, and they pay ya for? What’s not to like?… I like the way you die, boy… He’s a rambunctious sort ain’t he?… What’s your name? Django. The D is silent…”
FRÁZY:
get carried away - nechať sa uniesť
pop up - objaviť sa
state one’s business - vyjaviť svoje úmysly; povedať, čo máte za lubom
turn of events - zbeh udalostí
load up - naložiť
bounty hunter - nájomný lovec, lovec ľudí
trick (someone) - dobehnúť
look for (something/someone) - hľadať
warrant - zatykač
point (someone/something) out - ukázať na niekoho, identifikovať
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA5,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
5,50 €
get (something) straight - ujasniť si
hightail it - uháňať, hasiť si to
for the time being - zatiaľ
tie up (something/someone) - uviazať
to be a natural - mať talent
put down - zložiť, odložiť
stagecoach - dostavník
a tad - trošičku
joker - klaun, šašo, veselá kopa
get away - utiecť
take advantage (of someone) - zneužiť, využívať
on the off chance - pre prípad, keby náhodou
goddamn it - dočerta
with all due respect - pri všetkej úcte
more or less - viacmenej, v podstate
dig up - vykopať, nájsť
off with you - už nech si preč, zmizni
leave behind - zanechať
run off - utiecť
rash - neuvážené, unáhlené
fall in love with - zamilovať sa do
shoot down - zastreliť
get off on the wrong foot - vziať niečo z nesprávneho konca
get (somebody) winged - odbachnúť, prevŕtať
pick out (something/someone) - vybrať si
to stare at - zízať na, zazerať
pussyfooting - chovať sa ako strachopud
to wire - telegrafovať, poslať telegram
partner up - stať sa partnerom
back up - potvrdiť
go about (one’s) business - ísť si po svojom
(to be) overzealous - byť nadmieru horlivý, snaživý
on one hand...on the other hand - na jednej strane...na druhej strane
departed - zosnulý
stumble around - ponevierať sa
fancy pants - nafúkanec, snob
seek out (somethig/somebody) - vyhľadať
(right) on cue - ako na zavolanie
malarkey - fraška
come to one’s senses - prísť k rozumu
unring the bell - začať odznova