Frázy z filmu Cloud Atlas (Atlas mrakov)

By | 17. February 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Cloud Atlas (Atlas mrakov)

TRAILER:
“This is the Cloud Atlas Sextet?…I doubt there’s no more than a… handful copies in the whole of North America. But I know it…I know I know it… That’s it. The music from my dream… There are whole movements in the Atlas that I’ve read imagining us, meeting again and again, in different lives and different ages… I can’t explain…that I knew when I opened that door…a powerful déja-vu ran through my bones… I heard it in a dream. It was in a nightmarish café… And the waitresses they all had the same face… There’s… no reason to hide. I know you are Sonmi-451… Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another… Did you ever think that the universe was against you?… Fear, belief, love – phenomena that determine the course of our lives. These forces begin long before we are born, and continue after we perish… Our lives are not our own, we’re bound to others. Past and present. And by each crime and every kindness, rebirth our future… I won’t let you go again… I believe there is another world waiting for us… a better world. And I’ll be waiting for you there. ”
FRÁZY:
spit out - vypľuť
in the interim - medzitým, medzičasom
cure of (something) - vyliečiť z, zbaviť
addicted to - závislý na
pay back - splatiť
be capable of (something) - byť schopný niečoho, dokázať niečo
occupational hazard - riziko povolania
haggle - jednať sa
in vain - márne
mensch - dobrák
americký slang
Slovník Slang z filmov
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA9,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
9,50 €
hand out - pomocná ruka
to run - viesť, riadiť
smarty pants - chytrák
shrink - cvokár
lug around (something) - vláčiť so sebou
pass by (something/someone) - obísť, odignorovať
slink off - odplaziť sa, vykradnúť sa
summarily - okamžite, bezodkladne
make sail - napnúť plachty, vyplávať, vydať sa na plavbu
key - tónina
(have) a word with (someone) - na slovíčko
there’s no point - to nemá zmysel, to je zbytočné
have no idea - netušiť, nemať poňatia
for starters - na začiatok, v prvom rade
get hooked (on something) - namotať sa
get (something) down - zapísať
overdose - predávkovanie
care about (something/someone) - záležať na
power outage - výpadok prúdu
gorge on (something/someone) - pochutnávať si na
be proud of (someone/something) - byť hrdý na
clap - kvapavka
tie up - zliať sa
in (one’s) right mind - so zdravým rozumom
(be someone’s) cup of tea - sadnúť, vyhovovať
ripping yarn - senzačná historka
show out (someone) - vyprevadiť
runaway - na úteku
bugger off - odpáľ, choď do riti
farthing - stará anglická minca
on behal of - v mene
come in - vojsť
follow in (someone’s) footsteps - ísť v niekoho stopách, nasledovať niekoho
cross paths (with someone) - stretnúť niekoho náhodou
drawback - tienistá stránka