Citáty slávnych po anglicky

By | 17. October 2016

CITÁTY PO ANGLICKY

Anglické citáty na tejto stránke vám poslúžia nielen na obohatenie angličtiny, ale poskytnú vám aj zrnká múdrosti od slávnych osobností.

os33

Marilyn Monroe, vlastným menom Norma Jeane Mortensonová (* 1. jún 1926, Los Angeles, Kalifornia, USA – † 5. august 1962, Los Angeles) bola americká filmová herečka, známa ako sexuálny symbol 50. rokov 20. storočia. Väčšinu svojho detstva strávila v pestúnskej starostlivosti a v sirotinci, v roku 1946 podpísala zmluvu so štúdiom Twentieth Century-Fox a venovala sa modelingu. Po kariére modelky sa z nej stala filmová hviezda, napríklad vo filmoch ako Páni majú radšej blondínky. (1953) a Niekto to rád horúce (1959). Marilyn bola trikrát vydatá.

CITÁTY MARILYN MONROE:

„Hollywood is a place where they’ll pay you $50,000 for a kiss and 50 cents for your soul.“
Hollywood je miesto, kde vám zaplatia 50 000 dolárov za bozk a 50 centov za vašu dušu.

„A career is wonderful, but you can’t curl up with it on a cold night.“
Kariéra je nádherná vec, ale nemôžeš sa k nej pritúliť počas studenej noci.

„A wise girl kisses but doesn’t love, listens but doesn’t believe, and leaves before she is left.“
Múdre dievča bozkáva, ale nemiluje, počúva, ale neverí a opustí skôr, než niekto opustí ju.

„Give a girl the right shoes, and she can conquer the world.“
Dajte dievčaťu správne topánky a ona dokáže dobyť svet.

Viac citátov od Marilyn Monroe »

os33

Albert Einstein (* 14. marec 1879, Ulm, Nemecké cisárstvo – † 18. apríl 1955, Princetown, New Jersey, USA) bol nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

CITÁTY ALBERT EINSTEIN:

„Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the universe.“
Iba dve veci sú nekonečné – vesmír a ľudská hlúposť a o tom vesmíre nie som si celkom istý.

„The important thing is not to stop questioning; curiosity has its own reason for existing.“
Dôležité je neprestať sa pýtať. Zvedavosť má svoj dôvod, prečo existuje.

„Science without religion is lame, religion without science is blind.“
Veda bez náboženstva je chromá. Náboženstvo bez vedy je slepé.

„The secret to creativity is knowing how to hide your sources.“
Tajomstvo kreativity je vedieť ako skryť svoje zdroje.

Viac citátov od Alberta Einsteina »

os33

Aldous Leonard Huxley (* 26. júl 1894, Godalming, Surrey – † 22. november 1963, Los Angeles, Kalifornia) bol anglický spisovateľ, autor vedecko-fantastických románov, v ktorých riešil otázku ľudskej slobody v pretechnizovanej spoločnosti (Prekrásny nový svet), zobrazoval londýnsku spoločnosť (Kontrapunkt). Huxley vydával časopis „Oxford Poetry“, publikoval poviedky, poéziu, cestopisy, filmové príbehy a scenáre. Huxley strávil poslednú časť života v Spojených štátoch, v Los Angeles od 1937.

CITÁTY ALDOUS HUXLEY:

„Facts do not cease to exist because they are ignored.“
Fakty neprestanú existovať tým, že sa ignorujú.

„Maybe this world is another planet’s hell.“
Možnože tento svet je peklom inej planéty.

„The more powerful and original a mind, the more it will incline towards the religion of solitude.“
Čím je myseľ silnejšia a originálnejšia, tým viac bude inklinovať k náboženstvu samoty.

„Experience teaches only the teachable.“
Skúsenosť naučí iba tých, ktorí sú schopní sa učiť.

Viac citátov od Aldousa Huxleyho »

os33

Agatha Mary Clarissa Christie, lady Mallowan, rod. Miller, DBE (prechýlene: Agatha Mary Clarissa Christiová, lady Mallowanová, rod. Millerová; * 15. september 1890, Torquay, Anglicko, Spojené kráľovstvo – † 12. január 1976, Wallingford, Anglicko, Spojené kráľovstvo) bola anglická spisovateľka detektívnych románov. Publikovala aj pod pseudonymom Mary Westmacott. Patrí medzi klasikov detektívneho žánru.

CITÁTY AGATHA CHRISTIE:

„The simplest explanation is always the most likely.“
Najjednoduchšie vysvetlenie je vždy to najpravdepodobnejšie.

„The best time for planning a book is while you’re doing the dishes.“
Najlepší čas na plánovanie knihy je vtedy, keď umývate riady.

„Never tell all you know—not even to the person you know best.“
Nikdy nepovedzte všetko, čo viete. Dokonca ani človeku, ktorého poznáte najlepšie.

„An archaeologist is the best husband a woman can have. The older she gets, the more interested he is in her.“
Archeológ je najlepší manžel, akého žena môže mať. Čím je staršia, tým viac ho zaujíma.

Viac citátov od Agathy Christie »