Category Archives: Angličtina pre začiatočníkov

Základy angličtiny a príklady jednoduchých anglických viet a fráz pre začiatočníkov. V každom článku sa nachádzajú vzorové vety s prekladom do slovenčiny, ktoré sa môžete naučiť naspamäť a osvojiť si daný gramatický tvar na príkladoch. Články v tejto kategórii obsahujú základné anglické slovíčka, najčastejšie používané vety a frázy.

Ak sa chcete naučiť stovky anglických slovíčok so správnou výslovnosťou, pozrite si náš online kurz Anglická slovná zásoba A1-B2.


Online kurzy angličtiny »

Anglická abeceda

Domov > Blog > Gramatika > Anglická abeceda ABECEDA PO ANGLICKY (ENGLISH APHABET) Anglická abeceda obsahuje 26 písmen pôvodnej latinskej abecedy. Na rozdiel od slovenčiny, anglické písmená neobsahujú diakritiku ani písmeno CH. Pismeno CH je považované za dva znaky (C a H). V tabuľke môžete kliknúť na jednotlivé písmená abecedy a vypočuť si ich správnu… Read More »

Predložky UNDER a BELOW

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: predložky UNDER a BELOW PREDLOŽKY UNDER A BELOW (PREPOSITIONS UNDER AND BELOW) Tieto dve predložky sú, podobne ako predložky OVER a ABOVE, predložky miesta. V angličtine sa používajú na vyjadrenie toho, že nejaká vec sa nachádza nižšie, pod nejakou vecou alebo keď je niečoho menej. Obidve sú teda… Read More »

Základy angličtiny: najčastejšie anglické slová

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: najčastejšie používané anglické slovíčka NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ ANGLICKÉ SLOVÍČKA – ZÁKLADNÁ SLOVNÁ ZÁSOBA Na internete existuje mnoho zoznamov, v ktorých sú uvedené tzv. základné alebo najčastejšie používané anglické slovíčka a frázy. Aby som nezaostával, v tomto článku sa pokúsim zosumarizovať základné podstatné mená, slovesá a krátke… Read More »

Základy angličtiny: členy v angličtine

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: členy v angličtine ČLENY V ANGLIČTINE – NEURČITÝ A URČITÝ ČLEN V tomto článku nájdete základné vysvetlenie ako používať určitý a neurčitý členu v angličtine a niekoľko vzorových viet. Pripravujeme aj krátke cvičenia, ktoré vám poslúžia pri osvojení tejto gramatickej témy. Správne používanie anglických členov… Read More »

Základy angličtiny: jednoduché frázy #3

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: jednoduché frázy #3 ZÁKLADY ANGLIČTINY: ZÁKLADNÉ ANGLICKÉ FRÁZY #3 Toto je tretí článok zo série o základných anglických frázach a vetách. Obsahuje ďalších 15 viet, ktoré sa môžete naučiť naspamäť a použiť ich v bežných životných situáciách. I am 21 years old. Mám 21 rokov.… Read More »

Základy angličtiny: jednoduché frázy #2

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: jednoduché frázy #2 ZÁKLADY ANGLIČTINY: ZÁKLADNÉ ANGLICKÉ FRÁZY #2 Toto je druhý článok zo série o základných anglických frázach a vetách, ktoré sa používajú v bežných životných situáciách. Vety sú určené pre začiatočníkov, aby získali základný prehľad o slovnej zásobe (všetky vety majú preklad do… Read More »

Základy angličtiny: otázky s WHY, WHERE, WHEN

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: otázky s WHY, WHERE, WHEN ZÁKLADY ANGLIČTINY: OTÁZKY POMOCOU WHY, WHERE, WHEN Slovíčka WHY, WHERE a WHEN sa taktiež používajú na tvorbu otázky, no na rozdiel od slovenčiny sa v angličtine nepovažujú za opytovacie zámená. Anglická gramatika ich zaraďuje medzi príslovky. My však nebudeme do… Read More »

Prítomný čas jednoduchý a priebehový

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: jednoduchý prítomný a prítomný priebehový čas PRÍTOMNÝ ČAS V ANGLIČTINE (PRESENT TENSE) V tomto článku si podrobne rozoberieme jednoduchý prítomný čas v angličtine a základné pravidlá na tvorenie pritomného priebehového času. Podrobnejšie vysvetlenie prítomného priebehového času nájdete v tomto článku. Anglické časy: Prítomný čas | Predprítomný čas |… Read More »

Základy angličtiny: predložky v angličtine

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: predložky v angličtine PREDLOŽKY V ANGLIČTINE 1. PREDLOŽKY IN, ON, AT (PREPOSITIONS IN, ON, AT) Predložky IN, ON a AT sa v angličtine používajú na vyjadrenie času aj miesta. Platí jedno pravidlo, ktoré má však podobne ako mnoho iných pravidiel, aj kopu výnimiek. To však nič nemení na… Read More »

Modálne slovesá v angličtine (CAN, MAY, MUST)

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: modálne slovesá MODÁLNE SLOVESÁ (MODAL VERBS) Správne ovládanie modálnych slovies patrí k pilierom anglického jazyka. Modálne slovesá sa tiež nazývajú spôsobové slovesá a vyjadrujeme pomocou nich: možnosť, schopnosť, povolenie, nepovolenie, zákaz, nutnosť (–> primárny význam) pravdepodobnosť, mieru istoty, neistoty (–> sekundárny význam) A. PRIMÁRNY VÝZNAM… Read More »