Category Archives: Anglické slovné spojenia

Slovné spojenia sú v mnohých prípadoch podobné ako idiómy a hranica medzi nimi je veľakrát nejasná. Preto sa aj na našom webe môže stať, že niektoré slovné spojenia budú v kategórií pre idiómy a naopak. To však vôbec nevadí, pretože takáto kategorizácia v princípe nie je až tak dôležitá. Dôležité je naučiť sa a osvojiť si tie anglické slovné spojenia (alebo idiómy), ktoré sú užitočné z hľadiska konverzácie, či správneho porozumenia anglického textu. V každom článku v tejto kategórii sa nachádza zoznam fráz alebo slovných spojení, ktoré okamžite obohatia vašu slovnú zásobu.

Užitočné anglické vety a frázy #2

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > Užitočné anglické vety a frázy #2 ANGLICKÉ VETY A FRÁZY V nadväznosti na tento článok, v ktorom som uviedol zoznam 20 štandardných anglických viet, som dnes pripravil podobný zoznam 10 krátkych viet, ktoré si stačí osvojiť a môžete ich rovno používať v niektorých bežných hovorových situáciach. SLOVNÉ… Read More »

Užitočné anglické vety a frázy #1

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > Užitočné anglické vety a frázy #1 ANGLICKÉ VETY A FRÁZY V dnešnom článku predstavím 20 krátkych vetičiek resp. fráz, ktoré sa štandardne používajú v niektorých konkrétnych situáciach. Tieto krátke vety alebo frázy majú svoj ustálený tvar aj v slovenčine, ale nie je možné použiť ich priamy preklad… Read More »

10 anglických fráz so slovíčkom TAKE

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > 10 anglických fráz so slovíčkom TAKE SLOVNÉ SPOJENIA SO SLOVÍČKOM TAKE Anglické slovo TAKE pozná každý začiatočník. Patrí totiž medzi tie slovíčka, ktoré sa naučíme medzi prvými. No toto slovo sa používa v mnohých významoch a hlavne tvorí množstvo dôležitých slovných spojení a frázových slovies, ktoré sa… Read More »

10 anglických fráz so slovíčkom HOLD

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > 10 anglických fráz so slovíčkom HOLD SLOVNÉ SPOJENIA SO SLOVOM HOLD Ďalšie zo série slovíčok, ktoré tvoria v angličtine veľké množstvo ustálených slovných spojení je slovíčko HOLD. V niektorom z budúcich článkov sa pozriem aj na frázové slovesá, pretože patria medzi veľmi často používane, ale v tomto… Read More »

10 anglických fráz so slovíčkom KEEP

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > 10 anglických fráz so slovíčkom KEEP SLOVNÉ SPOJENIA SO SLOVOM KEEP Dnes sa trochu pozrieme na zúbky slovíčku KEEP, ktoré sa v angličtine používa v mnohých ustálených slovných spojeniach, idiómoch a tvorí tiež zopár často používaných frázových slovies. V nasledujúcom článku sa pozrieme na niekoľko slovných spojení,… Read More »

20 anglických fráz so slovíčkom GET

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > 20 anglických fráz so slovíčkom GET SLOVNÉ SPOJENIA SO SLOVOM GET Slovíčko GET sa v angličtine používa veľmi často, má obrovské množstvo významov a tvorí ešte väčšie množstvo rôznorodých fráz. Nemá zmysel rozpisovať všetky možné významy, pretože tento článok by bol príliš dlhý. Zameriam sa preto iba… Read More »

7 fráz so slovíčkom SHOT

Domov > Blog > Anglické slovné spojenia > 7 fráz so slovíčkom SHOT SLOVNÉ SPOJENIA SO SLOVOM SHOT Shot je jedno z tých anglických slovíčok, ktoré má mnoho významov a súčasne tvorí celkom slušné množstvo ustálených slovných spojení. Pozrime sa na niektoré z nich: SHOT samotné slovíčko shot sa používa vo viacerých významoch: • strela… Read More »