Category Archives: Anglické frázové slovesá

Anglické frázové slovesá sú jednou z oblastí angličtiny, ktorú študenti naozaj nemajú v láske. Dá sa povedať, že je to ťažká téma. No pravdou je, že ak chcete v angličtine komunikovať na úrovni, musíte ovládať čo najviac frázových slovies. V hovorovej angličtine sa frázové slovesá vyskytujú veľmi často. Hlavným problémom je, že pri doslovnom preklade obvykle nedávajú žiadny zmysel. Preto sa ich musíme naučiť ako novú slovnú zásobu. Najlepším spôsobom je osvojovať si ich na príkladoch. Keďže na našich stránkach je viac ako 1000 viet z amerických filmov, kde frázové slovesá zazneli, nájdete tu rozsiahle zoznamy frázových slovies. Je v nich množstvo príkladov na anglické frázové slovesá, ktoré sa v dnešnej hovorovej angličtine používajú najčastejšie.

Anglické frázové slovesá s GET

Domov > Blog > Frázové slovesá > Anglické frázové slovesá s GET FRÁZOVÉ SLOVESÁ S GET Anglické sloveso GET je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich slov v anglickom jazyku. Aby sme správne pochopili všetky jeho nuansy, je potrebné si uvedomiť, že vo väčšine prípadov sa používa ako pomocné sloveso pri rôznych jazykových konštrukciách (napiklad get… Read More »

Anglické frázové slovesá s HOLD

Domov > Blog > Frázové slovesá > Anglické frázové slovesá s HOLD FRÁZOVÉ SLOVESÁ S HOLD Anglické sloveso HOLD je jedno z tých nešťastných slovíčok, ktoré žiadny študent angličtiny nemá rád. Má totiž obrovské množstvo významov a spolu s príponami a inými slovami tvorí veľmi širokú škálu frázových slovies a ustálených spojení. Navyše sa tieto… Read More »

Anglické frázové slovesá s FALL

Domov > Blog > Frázové slovesá > Anglické frázové slovesá s FALL FRÁZOVÉ SLOVESÁ S FALL Slovíčko FALL netvorí v angličtine tak veľa frázových slovies ako niektoré iné, avšak niektoré z nich v bežnej angličtine zaznievajú pomerne často, tak nie je na škodu si ich trochu precvičiť: FRÁZOVÉ SLOVESO: VÝZNAM: 1. FALL ABOUT • váľať… Read More »

Anglické frázové slovesá s LOOK

Domov > Blog > Frázové slovesá > Anglické frázové slovesá s LOOK FRÁZOVÉ SLOVESÁ S LOOK Pomocou slovíčka LOOK sa v angličtine tvorí niekoľko frázových slovies, ktoré sa v štandardnej hovorovej angličtine používajú veľmi často. Tu je zoznam siedmych z nich, ktoré používa bežný anglo-američan prakticky každý deň: FRÁZOVÉ SLOVESO: VÝZNAM: 1. LOOK AFTER dávať… Read More »

Niekoľko slov o anglických frázových slovesách

Domov > Blog > Frázové slovesá > Niekoľko slov o anglických frázových slovesách FRÁZOVÉ SLOVESÁ V ANGLIČTINE Anglické frázové slovesá predstavujú pomerne veľký problém pre každého, kto chce prekročiť prah jednoduchej angličtiny a pri konverzácii s rodeným spíkrom sa chce vyjadrovať trochu bohatším jazykom. Frázové slovesá sa v angličtine používajú veľmi často a najmä v… Read More »

Anglické frázové slovesá s COME

Domov > Blog > Frázové slovesá > Anglické frázové slovesá s COME FRÁZOVÉ SLOVESÁ S COME Medzi najčastejšie používané frázové slovesá v angličtine patria bezpochyby tie, ktoré sú tvorené zo slovesa COME. Pozerali ste niekedy CNN alebo BBC a po ukončení nejakej reportáže ste počuli frázu „Coming up next..”? Tak to je jeden z mnohých… Read More »

Anglické frázové slovesá s BRING

Domov > Blog > Frázové slovesá > Anglické frázové slovesá s BRING FRÁZOVÉ SLOVESÁ S BRING V tomto príspevku sa pozrieme na zopár frázových slovies, ktoré sa tvoria zo slovíčka BRING. Podobne ako pri slovese BREAK, aj frázové slovesá s BRING sú v bežnej angličtine prakticky na dennom poriadku a je dobré ich ovládať: BRING… Read More »

Anglické frázové slovesá s BREAK

Domov > Blog > Frázové slovesá > Anglické frázové slovesá s BREAK FRÁZOVÉ SLOVESÁ S BREAK Sloveso BREAK tvorí niekoľko zaujímavých frázových slovies. Tu je zoznam tých, ktoré budete v bežnej hovorovej angličtine počuť najčastejšie: BREAK DOWN 1. prestať fungovať (príklad vo vete)2. zosypať sa psychicky (príklad vo vete) 3. rozložiť, rozpadnúť sa (príklad vo… Read More »

Frázové sloveso GIVE UP vs. GIVE IN

Domov > Blog > Frázové slovesá > Frázové sloveso GIVE UP vs. GIVE IN GIVE IN vs GIVE UP Frázové slovesá GIVE UP a GIVE IN majú zdanlivo podobný význam, no ak sa chcete považovať za skúseného angličtinára, je dobré vedieť, aký je medzi nimi rozdiel. Pretože aj malé významové rozdiely môžu mať pri komunikácii… Read More »