Category Archives: Anglická gramatika

Anglická gramatika predstavuje kostru anglického jazyka a je dobré ju ovládať aspoň na priemernej úrovni. Gramatika v angličtine sa odlišuje od slovenskej a preto jej treba venovať primerané množstvo času. V tejto kategórii je v kocke zhrnutý prehľad anglickej gramatiky, ktorý vám poslúži pri vašom štúdiu. Nájdete tu vysvetlenie najdôležitejších gramatických javov ako sú anglické časy, predložky, členy, podmienkové vety, trpný rod a ďalšie.

Predprítomný čas v angličtine

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: predprítomný čas (present perfect) JEDNODUCHÝ PREDPRÍTOMNÝ ČAS (PRESENT PERFECT SIMPLE) Predprítomný čas je jedna z tých vetných konštrukcií, ktorá študentom angličtiny robí trochu problémy. Keďže slovenčina tento čas nepozná, no v angličtina sa používa veľmi často, poďme si vysvetliť, kedy je potrebné v angličtine použiť tento typ času.… Read More »

Gramatika: predložky EXCEPT (FOR), BESIDES, APART FROM

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: predložky EXCEPT (FOR), BESIDES, APART FROM PREDLOŽKY EXCEPT (FOR), BESIDES, APART FROM (PREPOSITIONS) Tieto štyri predložky sa používajú vo význame okrem, no v angličtine má každá z nich trochu špecifický význam. V konkrétnom kontexte je treba použiť tú správnu predložku a preto sa poďme pozrieť aké sú medzi… Read More »

Minulý čas jednoduchý a priebehový

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: minulý čas v angličtine Angličtina rozlišuje minulý čas jednoduchý a priebehový a toto delenie sa rovnako vyskytuje aj v prítomnom, budúcom aj predprítomnom čase. A. JEDNODUCHÝ MINULÝ ČAS (PAST SIMPLE) Použitie: Vyjadruje dej, ktorý sa odohral v konkrétnom čase v minulosti, a ktorý sa už skončil. Spája sa… Read More »

Podmienkové vety v angličtine (kondicionály)

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: podmienkové vety (kondicionály) KONDICIONÁLY ALEBO PODMIENKOVÉ VETY (CONDITIONALS) Podmienkové vety predstavujú vetnú konštrukciu, v ktorej sa nachádza hlavná veta (main clause) a podmienka (if clause) tvorená pomocou slovíčka IF. Sú to také typy viet, kedy chceme povedať „čo by sa stalo, keby sa niečo splnilo/nesplnilo…“. Príklady v slovenčine:… Read More »

Základy angličtiny: členy v angličtine

Domov > Blog > Angličtina pre začiatočníkov > Základy angličtiny: členy v angličtine ZÁKLADY ANGLIČTINY: ČLENY V ANGLIČTINE – NEURČITÝ A URČITÝ ČLEN V tomto článku nájdete základné vysvetlenie ako používať určitý a neurčitý členu v angličtine a niekoľko vzorových viet. Pripravujeme aj krátke cvičenia, ktoré vám poslúžia pri osvojení tejto gramatickej témy. Správne používanie… Read More »

Gramatika: predložky OVER a ABOVE

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: predložky OVER a ABOVE PREDLOŽKY OVER A ABOVE (PREPOSITIONS OVER AND ABOVE) Tieto dve predložky sa v angličtine používajú na vyjadrenie toho, že nejaká vec sa nachádza vyššie (alebo je nad, je viac) ako druhá vec. Obidve sú teda ekvivalentom slovenskej predložky nad. V niektorých prípadoch je ich použitie… Read More »

Gramatika: predložky času a miesta IN, ON, AT

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: predložky času a miesta IN, ON, AT PREDLOŽKY IN, ON, AT (PREPOSITIONS IN, ON, AT) Predložky IN, ON a AT sa v angličtine používajú na vyjadrenie času aj miesta. Platí jedno pravidlo, ktoré má však podobne ako mnoho iných pravidiel, aj kopu výnimiek. To však nič nemení na… Read More »

Gramatika: trpný rod v angličtine

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: trpný rod v angličtine TRPNÝ ROD (PASSIVE VOICE) Trpný rod sa v angličtine používa veľmi často a keďže v slovenčine sa vyskytuje podstatne menej, začiatočníkom obvykle chvíľku trvá, kým si ho osvoja. Dobrou správou však je, že je to pomerne jednoduchá vec a dá sa ľahko naučiť. Nechcem… Read More »

Gramatika: prítomný čas jednoduchý a priebehový

Domov > Blog > Gramatika > Gramatika: jednoduchý/priebehový prítomný čas 1. JEDNODUCHÝ PRÍTOMNÝ ČAS (PRESENT SIMPLE) Jednoduchý prítomný čas je jedna zo základných gramatických foriem, s ktorými sa stretne každý začínajúci študent angličtiny. Pomocou jednoduchého prítomného času sa vyjadruje: dej v prítomnosti popisujúci aktuálny stav (John sits at the table; Mary stands by the window.)… Read More »