Frázy z filmu Captain Phillips

By | 10. April 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Captain Phillips
TRAILER:
“Everything OK? I’d like to look at that.. They’re coming in fast…This is Maersk Alabama, we are an unarmed freighter… we have two skiffs approaching with armed intruders, potential piracy situation… copy Alabama, you should alert your crew and get your fire hoses ready.. Ya, is that it? Chances are it’s just fisherman. They’re not here to fish… [screaming] This is not a drill. This is a real-world situation… Don’t let them to touch that ladder. Port, 30 degrees. Listen up, we have been boarded by armed pirates… If they find you.. remember you know the ship, they don’t… stick together. it will be alright…. I will kill all your friends.. You’re gonna shoot somebody, shoot me. Relax, everything gonna be OK.. Look at me.. sure… look at me, sure .. I am the captain now… Captain Phillips, can you hear me? Captain Phillips, can you hear me? “
FRÁZY:
come in - blížiť sa
over - prepínam (cez vysielačku)
keep (or stay) out of someone’s way - vyhýbať sa niekomu
turn (someone) over (to someone) - odovzdať, predať (spravodlivosti)
take on (something/someone) - postaviť sa, čeliť (niekomu/niečomu)
buckle up - pripútať sa
fly in - priletieť lietadlom
count down (something) - odpočítavať
come up - blížiť sa
walk through - zrekapitulovať, predostrieť
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA8,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
8,50 €
send someone to grave - poslať niekoho na druhý svet, do hrobu
be in pain - mať bolesti
back and forth - sem a tam, hore-dole
take one’s side - byť na niekoho strane
bleed to death - vykrvácať
have someone or something (well) in hand - mať pod kontrolou
at all - vôbec
speed up (something) - zrýchliť, urýchliť
steer - riadiť, kormidlovať
fire off - vystreliť
off the grid - bez energie, vody, elektriny atď.
be behind someting - byť za niečim, môcť za niečo
take off - odísť
fall apart - zhoršovať sa
spread out - rozostúpiť sa
put one’s head down - sústredene pracovať
wear (someone) down - unaviť
start out - začínať
go off - vypadnúť, prestať fungovať
hustle up - pohnúť si, švihnúť si
radio - vysielačka
port - ľavobok (lode)
tighten up (something) - sprísniť
clip - zásobník
take something into account - vziať do úvahy
sick bay - ošetrovňa (na lodi)
get back (to something) - vrátiť sa (k niečomu)
sign up (for something) - prihlásiť sa (na niečo)
go bad - pokaziť sa (jedlo)
heart rate - (srdečný) tep
give a word - dať slovo
clean out (something) - vyčistiť, vydezinfikovať
engine room - strojovňa
answer for (something) - zodpovedať sa, pikať (za niečo)
call it a day - zabaliť to
lift up (something) - zdvihnúť
Hands up! - Ruky hore!
starboard - pravobok (lode)
put (someone) at risk - ohroziť niekoho, vystaviť riziku
ambush - pasca