Frázy z filmu Captain Phillips

By | 10. April 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Captain Phillips
TRAILER:
“Everything OK? I’d like to look at that.. They’re coming in fast…This is Maersk Alabama, we are an unarmed freighter… we have two skiffs approaching with armed intruders, potential piracy situation… copy Alabama, you should alert your crew and get your fire hoses ready.. Ya, is that it? Chances are it’s just fisherman. They’re not here to fish… [screaming] This is not a drill. This is a real-world situation… Don’t let them to touch that ladder. Port, 30 degrees. Listen up, we have been boarded by armed pirates… If they find you.. remember you know the ship, they don’t… stick together. it will be alright…. I will kill all your friends.. You’re gonna shoot somebody, shoot me. Relax, everything gonna be OK.. Look at me.. sure… look at me, sure .. I am the captain now… Captain Phillips, can you hear me? Captain Phillips, can you hear me? “
FRÁZY:
have someone or something (well) in hand - mať pod kontrolou
take off - odísť
be behind someting - byť za niečim, môcť za niečo
off the grid - bez energie, vody, elektriny atď.
keep (or stay) out of someone’s way - vyhýbať sa niekomu
go bad - pokaziť sa (jedlo)
fire off - vystreliť
start out - začínať
fall apart - zhoršovať sa
engine room - strojovňa
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA5,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
5,50 €
speed up (something) - zrýchliť, urýchliť
send someone to grave - poslať niekoho na druhý svet, do hrobu
bleed to death - vykrvácať
sick bay - ošetrovňa (na lodi)
steer - riadiť, kormidlovať
come in - blížiť sa
over - prepínam (cez vysielačku)
spread out - rozostúpiť sa
clean out (something) - vyčistiť, vydezinfikovať
starboard - pravobok (lode)
at all - vôbec
Hands up! - Ruky hore!
ambush - pasca
call it a day - zabaliť to
clip - zásobník
take one’s side - byť na niekoho strane
answer for (something) - zodpovedať sa, pikať (za niečo)
tighten up (something) - sprísniť
come up - blížiť sa
count down (something) - odpočítavať
turn (someone) over (to someone) - odovzdať, predať (spravodlivosti)
port - ľavobok (lode)
give a word - dať slovo
go off - vypadnúť, prestať fungovať
fly in - priletieť lietadlom
walk through - zrekapitulovať, predostrieť
radio - vysielačka
take on (something/someone) - postaviť sa, čeliť (niekomu/niečomu)
wear (someone) down - unaviť
take something into account - vziať do úvahy
hustle up - pohnúť si, švihnúť si
buckle up - pripútať sa
sign up (for something) - prihlásiť sa (na niečo)
heart rate - (srdečný) tep
put (someone) at risk - ohroziť niekoho, vystaviť riziku
be in pain - mať bolesti
get back (to something) - vrátiť sa (k niečomu)
lift up (something) - zdvihnúť
back and forth - sem a tam, hore-dole
put one’s head down - sústredene pracovať