Frázy z filmu Captain Phillips

By | 10. April 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Captain Phillips
TRAILER:
“Everything OK? I’d like to look at that.. They’re coming in fast…This is Maersk Alabama, we are an unarmed freighter… we have two skiffs approaching with armed intruders, potential piracy situation… copy Alabama, you should alert your crew and get your fire hoses ready.. Ya, is that it? Chances are it’s just fisherman. They’re not here to fish… [screaming] This is not a drill. This is a real-world situation… Don’t let them to touch that ladder. Port, 30 degrees. Listen up, we have been boarded by armed pirates… If they find you.. remember you know the ship, they don’t… stick together. it will be alright…. I will kill all your friends.. You’re gonna shoot somebody, shoot me. Relax, everything gonna be OK.. Look at me.. sure… look at me, sure .. I am the captain now… Captain Phillips, can you hear me? Captain Phillips, can you hear me? “
FRÁZY:
come up - blížiť sa
speed up (something) - zrýchliť, urýchliť
port - ľavobok (lode)
keep (or stay) out of someone’s way - vyhýbať sa niekomu
heart rate - (srdečný) tep
come in - blížiť sa
take one’s side - byť na niekoho strane
fly in - priletieť lietadlom
bleed to death - vykrvácať
turn (someone) over (to someone) - odovzdať, predať (spravodlivosti)
americký slang
Slovník Slang z filmov
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA9,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
9,50 €
go bad - pokaziť sa (jedlo)
fall apart - zhoršovať sa
be in pain - mať bolesti
start out - začínať
hustle up - pohnúť si, švihnúť si
spread out - rozostúpiť sa
off the grid - bez energie, vody, elektriny atď.
starboard - pravobok (lode)
get back (to something) - vrátiť sa (k niečomu)
back and forth - sem a tam, hore-dole
wear (someone) down - unaviť
count down (something) - odpočítavať
put one’s head down - sústredene pracovať
put (someone) at risk - ohroziť niekoho, vystaviť riziku
steer - riadiť, kormidlovať
radio - vysielačka
give a word - dať slovo
have someone or something (well) in hand - mať pod kontrolou
answer for (something) - zodpovedať sa, pikať (za niečo)
lift up (something) - zdvihnúť
clip - zásobník
buckle up - pripútať sa
take on (something/someone) - postaviť sa, čeliť (niekomu/niečomu)
clean out (something) - vyčistiť, vydezinfikovať
take something into account - vziať do úvahy
be behind someting - byť za niečim, môcť za niečo
sick bay - ošetrovňa (na lodi)
call it a day - zabaliť to
sign up (for something) - prihlásiť sa (na niečo)
fire off - vystreliť
Hands up! - Ruky hore!
tighten up (something) - sprísniť
go off - vypadnúť, prestať fungovať
ambush - pasca
at all - vôbec
over - prepínam (cez vysielačku)
engine room - strojovňa
walk through - zrekapitulovať, predostrieť
send someone to grave - poslať niekoho na druhý svet, do hrobu
take off - odísť