Anglické slovníky

ANGLICKO – SLOVENSKÉ TEMATICKÉ SLOVNÍKY

Aby ste frázy z našej databázy mohli použiť aj na konkrétne účely (napríklad na dovolenke alebo pri návšteve reštaurácie), vytvorili sme špeciálne tematické slovníky. Sú v nich filtrované anglické frázy a slovná zásoba, ktorá úzko súvisí s danou oblasťou každodenného života. Výrazy a slovíčka v slovníkoch nižšie ti rýchlo a na príkladoch z reálneho sveta pomôžu rozšíriť anglickú slovnú zásobu.