Anglické slovníky

ANGLICKO – SLOVENSKÉ TEMATICKÉ SLOVNÍKY

Aby ste frázy z našej databázy mohli použiť aj na konkrétne účely (napríklad na dovolenke alebo pri návšteve reštaurácie), vytvorili sme špeciálne tematické slovníky. Nájdete v nich vybrané anglické frázy a slovnú zásobu, ktorá úzko súvisí s danou oblasťou každodenného života. Výrazy a slovíčka v týchto slovníkoch vám rýchlo pomôžu rozšíriť anglickú slovnú zásobu na príkladoch z reálneho života.