Frázy z filmu Adjustment Bureau

By | 15. May 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Adjustment Bureau

TRAILER:
“You’re that guy running for Senate, aren’t you? I am that guy, yeah. Are you a registered New York voter? Do I sound like I am? David… I gotta go.. sorry. Who wa that? I don’t know… Let’s race. You challenged me in those shoes? What is this? We are the people who make sure things happen according to plan. We monitor the entire world.. Ah.. Can’t outrun your fate, David. You’ve just seen behind a curtain that you weren’t supposed to know existed… This is your plan and we’re determined to keep it that way. You bumped into a woman this morning on the bus. Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. What does that have to do with anything? Your path through the world was supposed to have been adjusted. You were never supposed to see her again… If you truly love her, walk away… If you stay with her, it not only kills your dreams, it kills hers… I don’t care what you put in my way, I’m not giving up… to make a run for it… What the hell is going on… I need you to trust me.. OK.. All I have are the choices that I make. And I choose her… just remember, we tried to reason with you.”
FRÁZY:
free will - slobodná vôľa
poke around (in something) - šťúrať sa, hrabať sa
sixth grade - šiesta trieda
loose cannon - neriadená strela
wipe off (something) - utrieť
round up (something/someone) - zhromaždiť
run - uverejniť
hunters and gatherers - lovci a zberači
scuff up (something) - odrieť
pull down (something/someone) - stiahnuť
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA8,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
8,50 €
max out (something) - dať naplno
ex - ex, bývalý partner/partnerka
training wheels - pomocné kolieska (na bicykli)
level with someone - byť úprimný, povedať na rovinu
to the letter - úplne presne, do bodky
put an end (to something) - ukončiť
relate to (something/someone) - stotožniť sa
alumnus - absolvent
reek (of something) - zaváňať
not a word - ani slovo, ani muk
to hold office - zastávať úrad
cap off (something) - zaklincovať, zavŕšiť
moon - ukázať zadok
ear-to-ear grin - úsmev od ucha k uchu
bring to the brink of (something) - priviesť na pokraj
scare the shit out of someone - spôsobiť, že sa niekto poserie od strachu
upside down - hore nohami
cross (one’s) mind - napadnúť, prísť na rozum
bottom out - byť na dne
Dark Ages - doba temna, stredovek
to be out of the woods - byť von z problému, mať po probléme
tux - oblek, smoking
rub off on someone - ovplyvniť, preniesť niečo na niekoho
be up against (someone/sonething) - čeliť niečomu/niekomu
run (for something) - kandidovať
out of sight - z dohľadu, mimo dohľad
off limits - zakázaný
girl of your dreams - dievča tvojich snov
get in touch (with someone) - spojiť sa, skontaktovať sa
break a law - porušiť zákon
home-wrecker - rozvracač vzťahu
frontrunner - favorit
put on notice (someone) - varovať
run into (someone) - naraziť do niekoho, náhodou stretnúť
in small doses - v malých dávkach
blowout - debakel, pohroma
vote - (volebný) hlas
give a speech - predniesť reč
fawn (all) over someone - zaliečať sa, lichotiť, byť z niekoho namäkko
principal’s office - riaditeľňa
step back - stiahnuť sa do úzadia