Frázy z filmu Adjustment Bureau

By | 15. May 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Adjustment Bureau

TRAILER:
“You’re that guy running for Senate, aren’t you? I am that guy, yeah. Are you a registered New York voter? Do I sound like I am? David… I gotta go.. sorry. Who wa that? I don’t know… Let’s race. You challenged me in those shoes? What is this? We are the people who make sure things happen according to plan. We monitor the entire world.. Ah.. Can’t outrun your fate, David. You’ve just seen behind a curtain that you weren’t supposed to know existed… This is your plan and we’re determined to keep it that way. You bumped into a woman this morning on the bus. Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. What does that have to do with anything? Your path through the world was supposed to have been adjusted. You were never supposed to see her again… If you truly love her, walk away… If you stay with her, it not only kills your dreams, it kills hers… I don’t care what you put in my way, I’m not giving up… to make a run for it… What the hell is going on… I need you to trust me.. OK.. All I have are the choices that I make. And I choose her… just remember, we tried to reason with you.”
FRÁZY:
level with someone - byť úprimný, povedať na rovinu
break a law - porušiť zákon
free will - slobodná vôľa
run (for something) - kandidovať
to hold office - zastávať úrad
ear-to-ear grin - úsmev od ucha k uchu
pull down (something/someone) - stiahnuť
run into (someone) - naraziť do niekoho, náhodou stretnúť
rub off on someone - ovplyvniť, preniesť niečo na niekoho
hunters and gatherers - lovci a zberači
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA5,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
5,50 €
round up (something/someone) - zhromaždiť
loose cannon - neriadená strela
off limits - zakázaný
alumnus - absolvent
give a speech - predniesť reč
moon - ukázať zadok
scuff up (something) - odrieť
bottom out - byť na dne
ex - ex, bývalý partner/partnerka
put on notice (someone) - varovať
home-wrecker - rozvracač vzťahu
to the letter - úplne presne, do bodky
fawn (all) over someone - zaliečať sa, lichotiť, byť z niekoho namäkko
tux - oblek, smoking
max out (something) - dať naplno
wipe off (something) - utrieť
run - uverejniť
bring to the brink of (something) - priviesť na pokraj
reek (of something) - zaváňať
Dark Ages - doba temna, stredovek
not a word - ani slovo, ani muk
cross (one’s) mind - napadnúť, prísť na rozum
in small doses - v malých dávkach
frontrunner - favorit
step back - stiahnuť sa do úzadia
vote - (volebný) hlas
training wheels - pomocné kolieska (na bicykli)
get in touch (with someone) - spojiť sa, skontaktovať sa
cap off (something) - zaklincovať, zavŕšiť
relate to (something/someone) - stotožniť sa
scare the shit out of someone - spôsobiť, že sa niekto poserie od strachu
poke around (in something) - šťúrať sa, hrabať sa
sixth grade - šiesta trieda
out of sight - z dohľadu, mimo dohľad
girl of your dreams - dievča tvojich snov
put an end (to something) - ukončiť
upside down - hore nohami
principal’s office - riaditeľňa
be up against (someone/sonething) - čeliť niečomu/niekomu
to be out of the woods - byť von z problému, mať po probléme
blowout - debakel, pohroma