Frázy z filmu Adjustment Bureau

By | 15. May 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Adjustment Bureau

TRAILER:
“You’re that guy running for Senate, aren’t you? I am that guy, yeah. Are you a registered New York voter? Do I sound like I am? David… I gotta go.. sorry. Who wa that? I don’t know… Let’s race. You challenged me in those shoes? What is this? We are the people who make sure things happen according to plan. We monitor the entire world.. Ah.. Can’t outrun your fate, David. You’ve just seen behind a curtain that you weren’t supposed to know existed… This is your plan and we’re determined to keep it that way. You bumped into a woman this morning on the bus. Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. What does that have to do with anything? Your path through the world was supposed to have been adjusted. You were never supposed to see her again… If you truly love her, walk away… If you stay with her, it not only kills your dreams, it kills hers… I don’t care what you put in my way, I’m not giving up… to make a run for it… What the hell is going on… I need you to trust me.. OK.. All I have are the choices that I make. And I choose her… just remember, we tried to reason with you.”
FRÁZY:
put on notice (someone) – varovať
scuff up (something) – odrieť
poke around (in something) – šťúrať sa, hrabať sa
hunters and gatherers – lovci a zberači
ex – ex, bývalý partner/partnerka
principal’s office – riaditeľňa
moon – ukázať zadok
to hold office – zastávať úrad
out of sight – z dohľadu, mimo dohľad
off limits – zakázaný
americký slang
Získajte celý slangový slovník
POČET FRÁZ 365
FORMÁT pdf
CENA 5,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu

5,50 €
in small doses – v malých dávkach
frontrunner – favorit
loose cannon – neriadená strela
cap off (something) – zaklincovať, zavŕšiť
wipe off (something) – utrieť
to be out of the woods – byť von z problému, mať po probléme
bottom out – byť na dne
home-wrecker – rozvracač vzťahu
give a speech – predniesť reč
to the letter – úplne presne, do bodky
vote – (volebný) hlas
Dark Ages – doba temna, stredovek
free will – slobodná vôľa
get in touch (with someone) – spojiť sa, skontaktovať sa
upside down – hore nohami
break a law – porušiť zákon
cross (one’s) mind – napadnúť, prísť na rozum
max out (something) – dať naplno
training wheels – pomocné kolieska (na bicykli)
rub off on someone – ovplyvniť, preniesť niečo na niekoho
level with someone – byť úprimný, povedať na rovinu
alumnus – absolvent
round up (something/someone) – zhromaždiť
bring to the brink of (something) – priviesť na pokraj
step back – stiahnuť sa do úzadia
blowout – debakel, pohroma
run (for something) – kandidovať
girl of your dreams – dievča tvojich snov
not a word – ani slovo, ani muk
run into (someone) – naraziť do niekoho, náhodou stretnúť
scare the shit out of someone – spôsobiť, že sa niekto poserie od strachu
sixth grade – šiesta trieda
reek (of something) – zaváňať
put an end (to something) – ukončiť
pull down (something/someone) – stiahnuť
be up against (someone/sonething) – čeliť niečomu/niekomu
run – uverejniť
ear-to-ear grin – úsmev od ucha k uchu
relate to (something/someone) – stotožniť sa
tux – oblek, smoking
fawn (all) over someone – zaliečať sa, lichotiť, byť z niekoho namäkko