Frázy z filmu Adjustment Bureau

By | 15. May 2016

Domov > Blog > Frázy z filmov > Frázy z filmu Adjustment Bureau

TRAILER:
“You’re that guy running for Senate, aren’t you? I am that guy, yeah. Are you a registered New York voter? Do I sound like I am? David… I gotta go.. sorry. Who wa that? I don’t know… Let’s race. You challenged me in those shoes? What is this? We are the people who make sure things happen according to plan. We monitor the entire world.. Ah.. Can’t outrun your fate, David. You’ve just seen behind a curtain that you weren’t supposed to know existed… This is your plan and we’re determined to keep it that way. You bumped into a woman this morning on the bus. Were you just staring at my legs? I was defenseless against the dress. What does that have to do with anything? Your path through the world was supposed to have been adjusted. You were never supposed to see her again… If you truly love her, walk away… If you stay with her, it not only kills your dreams, it kills hers… I don’t care what you put in my way, I’m not giving up… to make a run for it… What the hell is going on… I need you to trust me.. OK.. All I have are the choices that I make. And I choose her… just remember, we tried to reason with you.”
FRÁZY:
run - uverejniť
loose cannon - neriadená strela
bottom out - byť na dne
run (for something) - kandidovať
get in touch (with someone) - spojiť sa, skontaktovať sa
upside down - hore nohami
reek (of something) - zaváňať
off limits - zakázaný
fawn (all) over someone - zaliečať sa, lichotiť, byť z niekoho namäkko
cap off (something) - zaklincovať, zavŕšiť
americký slang
Slovník Slang z filmov
POČET FRÁZ365
FORMÁTpdf
CENA9,50€
* po kliknutí na nákupný košík prejdete do e-shopu
9,50 €
training wheels - pomocné kolieska (na bicykli)
bring to the brink of (something) - priviesť na pokraj
vote - (volebný) hlas
moon - ukázať zadok
alumnus - absolvent
scare the shit out of someone - spôsobiť, že sa niekto poserie od strachu
ear-to-ear grin - úsmev od ucha k uchu
put on notice (someone) - varovať
round up (something/someone) - zhromaždiť
relate to (something/someone) - stotožniť sa
girl of your dreams - dievča tvojich snov
free will - slobodná vôľa
poke around (in something) - šťúrať sa, hrabať sa
max out (something) - dať naplno
ex - ex, bývalý partner/partnerka
principal’s office - riaditeľňa
tux - oblek, smoking
run into (someone) - naraziť do niekoho, náhodou stretnúť
put an end (to something) - ukončiť
give a speech - predniesť reč
hunters and gatherers - lovci a zberači
cross (one’s) mind - napadnúť, prísť na rozum
Dark Ages - doba temna, stredovek
scuff up (something) - odrieť
wipe off (something) - utrieť
rub off on someone - ovplyvniť, preniesť niečo na niekoho
blowout - debakel, pohroma
be up against (someone/sonething) - čeliť niečomu/niekomu
frontrunner - favorit
pull down (something/someone) - stiahnuť
not a word - ani slovo, ani muk
to hold office - zastávať úrad
in small doses - v malých dávkach
step back - stiahnuť sa do úzadia
to be out of the woods - byť von z problému, mať po probléme
level with someone - byť úprimný, povedať na rovinu
sixth grade - šiesta trieda
home-wrecker - rozvracač vzťahu
out of sight - z dohľadu, mimo dohľad
break a law - porušiť zákon
to the letter - úplne presne, do bodky