ANGLICKÉ FRÁZY, ANGLICKÉ VETY A SLOVNÁ ZÁSOBA Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov či večných začiatočníkov sú na tejto stránke k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na štúdium a zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov spolu s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

Posuň svoju angličtinu na vyšší level.

ONLINE KURZY ANGLIČTINY
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdete v nich tisíce anglických fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle, varení a pri návšteve reštaurácie, slovník lekárskej angličtiny alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov.

Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov. Preto tu nájdete zoznamy frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia majú ukážkovú anglickú vetu s prekladom do slovenčiny. To zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia, v ktorých si môžete preveriť ako je na tom vaša angličtina a kde máte medzery. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie gramatiky i slovnej zásoby. V testoch je pomocou farebnej škály uvedený stupeň obtiažnosti, takže si môžete robiť testy zodpovedajú vašej úrovni angličtiny.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré rýchlo rozšíria vaše znalosti. Nájdete tu podrobnejšie vysvetlenie niektorých idiómov či krátke zoznamy slangových výrazov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších článkov o bežnej anglickej gramatike, kde sú rozobraté anglické časy, predložky či podmienkové vety.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
to strip of (something) - pozbaviť niečoho, odobrať ... • family of means - bohatá rodina ... • to take place - stať sa ... • poopy diapers - pokakané plienky ... • set sails - dvíhať plachty ... • significant other - partner/partnerka, najbližšia osoba, vážna známosť ... • not at all - vôbec nie ... • beyond a doubt - bezpochyby, nepochybne, naisto ... • on a high note - v pozitívnom duchu, úspešne ... • vitriolic atmosphere - nenávistná atmosféra ... • honk a horn - zatrúbiť na klaksón ... • get a ride - odviezť sa ... • to be composed - byť v pohode, kľudný a vyrovnaný ... • in layman’s terms - laicky povedané, vysvetliť zložitú vec bežnou rečou ... • dumb thing - hlúposť ... • out of sorts - nebyť vo svojej koži, cítiť sa zle ... • blow out of the water - strčiť niekoho do vrecka, úplne dominovať ... • to walk down the aisle - priviesť k oltáru ... • crooked as a politician - krivý ako politik ... • past due - po lehote splatnosti ... • park-wide - s účinnosťou pre celý park ... • play this card - vytiahnuť niečo ... • long-distance relationship - vzťah na diaľku ... • to get started - pustiť sa do práce, začať ... • pop the question - požiadať o ruku ... • off-color - necítiť sa dobre, zdravotné problémy ... • save (someone’s) bacon - vytiahnuť niekoho z kaše ... • assume command - prevziať velenie, riadenie ... • prolonged exposure to (something) - dlhodobé vystavenie (niečomu) ... • collateral demage - neúmyselná, sprievodná škoda („keď sa rúbe les, lietajú triesky“) ... • big roll - veľký balík peňazí ... • Time’s up! - Čas vypršal! ... • stomach in knots - stiahnutý žalúdok ... • get wind - mať vetry ... • to throw a party - vystrojiť, zorganizovať oslavu ... • nasal congestion - upchatý nos ... • in keeping with - v súlade s ... • Enjoy your stay! - Prajeme príjemný pobyt! ... • to take a stand against - bojovať, postaviť sa proti ... • take advantage of somebody - využiť niekoho (sexuálne) ... • it takes balls - chce to odvahu, guráž, gule ... • larger than life - veľmi pôsobivý, neobyčajný, pozoruhodný ... • have a bite to eat - dať si niečo malé pod zub ... • Behave yourself - Správaj sa slušne ... • shut one’s mouth - zavrieť ústa, sklapnúť ... • prudent investment - prezieravá investícia ... • bat eyes at - žmurkať na niekoho s úmyslom byť atraktívny/atraktívna ... • be up against (someone/sonething) - čeliť niečomu/niekomu ... • rumor has it - povráva sa ... • watch your language - dávať si pozor na jazyk ...

vďaka Vašej podpore bude možné ďalej rozvíjať túto stránku, zachovať ju bezplatnú a pridávať ďalšie frázy a cvičenia


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1849
Počet členov:4487