ANGLICKÉ FRÁZY A SLOVNÁ ZÁSOBA PRE VŠETKÝCH, ČO SA CHCÚ NAUČIŤ SKUTOČNÚ ANGLIČTINU Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov sú na tomto webe k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na štúdium a zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov spolu s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré výrazne obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

Ak si potrebujete precvičiť konkrétnu tému, v ktorej máte nedostatky, nájdete tu aj cvičenia a testy na mnohé gramatické témy.

S portálom AnglickéFrázy.sk sa vaša angličtina posunie rýchlo a výrazne dopredu. Viac »
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – prevažne frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdeš v nich niekoľko tisíc fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle a pri návšteve reštaurácie, lekársku angličtinu alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov. Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je nepochybne jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov a preto sú na tomto webe rozsiahle zoznamy anglických frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Zoznamy sú ideálnou pomôckou pri samoštúdiu, pretože všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia sú uvedené v príklade v reálnej anglickej vete s prekladom do slovenčiny, čo zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia (len pre registrovaných), v ktorých si môžeš preveriť ako je na tom tvoja angličtina a kde máš medzery. V týchto testoch sa sleduje dosiahnuté percentuálne skóre, umiestnenie v rankingu a ďalšie štatistiky. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie v rôznych gramatických témach anglického jazyka. Ak sa nechceš registrovať, môžeš si skúsiť spustiť cvičné testy.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré ti rýchlo rozšíria tvoje znalosti angličtiny. Nájdeš tu podrobnejšie popísané niektoré anglické idiómy, krátke zoznamy slangových výrazov alebo zosumarizované cvičné testy pre neregistrovaných používateľov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších zdrojov pre samoukov všetkých úrovní, pre ktorých angličtina nie je len povinný predmet v škole, ale jazyk, ktorým sa chcú naozaj dohovoriť.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
all around - všade naokolo ... • play with (someone) - hrať sa, zahrávať sa, vodiť niekoho za nos ... • Would you mind...? - Vadilo by ti...? ... • tongue-tied - stratiť reč (kvôli úžasu, hanblivosti) ... • keep in touch - zostať v kontakte ... • cheer up - hlavu hore ... • have time on (one’s) hands - nemať do čoho pichnúť, nemať nič na robote, mať veľa voľného času ... • hold fire - zastaviť paľbu ... • so far - doteraz, zatiaľ ... • straight shooter - priamy chlap, človek, ktorý hovorí na rovinu ... • head honcho - najvyšší šéf, človek, ktorý to má pod palcom ... • to fit like a round peg - výborne zapadnúť ... • Time’s up! - Čas vypršal! ... • ripping yarn - senzačná historka ... • Don’t give me that - Nekecaj, na to ti neskočím ... • sense of humour - zmysel pre humor ... • I like to think so - to si myslím, to si píš ... • to have laughs - zabaviť sa ... • to take way too long - trvať príliš dlho ... • prolonged exposure to (something) - dlhodobé vystavenie (niečomu) ... • get wise to (somebody) - prekuknúť (niekoho) ... • sophomore year - druhý ročník na strednej škole ... • give a word - dať slovo ... • to press charges - podávať trestné oznámenie ... • legal pad - linajkový zošit ... • to taste good - dobre chutiť ... • give the creeps - dostať zimomriavky, keď naskočí husia koža ... • rants and raves - verbálne alebo písomné výplody plné hnevu, chvály a preháňania ... • to reheat in a microwave - opäť zohriať v mikrovlnke ... • corporate merger - spojenie dvoch firiem, fúzia ... • middle ground - kompromis, stredná cesta ... • apple of one’s eye - najdrahší poklad ... • raise ire - vyvolať hnev ... • blow out of the water - strčiť niekoho do vrecka, úplne dominovať ... • let the good times roll - užiť si ... • high five - plesknutie dlaňami (medzi dvomi ľuďmi) ... • off the beaten track/path - miesta, kde chodí málo turistov ... • cast a shadow - vrhať tieň ... • make spoons - pomojkať sa, vzájomne si robiť nežnôstky ... • straighten things out - vyjasniť si veci ... • mind-boggling - udivujúce, niečo z čoho ostáva rozum stáť ... • say hi - pozdravovať ... • road rage - hnev na ceste ... • more or less - viacmenej, v podstate ... • get better - uzdraviť sa ... • high-end - najlepšie a najdrahšie vo svojej triede ... • to grieve for (somebody) - držať smútok (za niekým) ... • regulation time - riadny hrací čas ... • to stare at - zízať na, zazerať ... • off with you - už nech si preč, zmizni ...


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1848
Počet členov:4488