ANGLICKÉ FRÁZY A ONLINE MATERIÁLY NA ŠTÚDIUM ANGLIČTINY

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov je na týchto stránkach zadarmo k dispozícii množstvo výukových materiálov na štúdium a zdokonaľovanie v angličtine. Nájdeš tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov (s prekladom do slovenčiny). Sú tu aj testy a cvičenia na rôzne gramatické témy a články na blogu.

S portálom AnglickéFrázy.sk sa tvoja anglická slovná zásoba posunie rýchlo a výrazne dopredu.
Viac »


Zabudnuté heslo | Registrácia
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – prevažne frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdeš v nich niekoľko tisíc fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle a pri návšteve reštaurácie, lekársku angličtinu alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov. Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

Všetky testy »


AnglickéFrázy.sk v číslach
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1845
Počet členov:3953
ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je nepochybne jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov a preto sú na tomto webe rozsiahle zoznamy anglických frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Zoznamy sú ideálnou pomôckou pri samoštúdiu, pretože všetky frázy, slovíčka alebo slovné spojenia sú uvedené v príklade v reálnej anglickej vete s prekladom do slovenčiny, čo zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia (len pre registrovaných), v ktorých si môžeš preveriť ako je na tom tvoja angličtina a kde máš medzery. V týchto testoch sa sleduje dosiahnuté percentuálne skóre, umiestnenie v rankingu a ďalšie štatistiky. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie v rôznych gramatických témach anglického jazyka. Ak sa nechceš registrovať, môžeš si skúsiť spustiť cvičné testy.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré ti rýchlo rozšíria tvoje znalosti angličtiny. Nájdeš tu podrobnejšie popísané niektoré anglické idiómy, krátke zoznamy slangových výrazov alebo zosumarizované cvičné testy pre neregistrovaných používateľov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších zdrojov pre samoukov všetkých úrovní, pre ktorých angličtina nie je len povinný predmet v škole, ale jazyk, ktorým sa chcú naozaj dohovoriť.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
legal pad - linajkový zošit ... • so far so good - zatiaľ je všetko v pohode ... • rants and raves - verbálne alebo písomné výplody plné hnevu, chvály a preháňania ... • break loose - utrhnúť z reťaze ... • property settlement - delenie majetku ... • to spy on somebody - špehovať ... • rookie mistake - začiatočnícka chyba ... • nasal congestion - upchatý nos ... • guinea pigs - pokusný králik ... • star-studded - ozdobený hviezdami ... • face it - priznaj si to ... • off limits - zakázaný ... • let (somebody) off the hook - prepáčiť ... • (to be) better off - mať sa lepšie, byť na lepšom mieste ... • throw a party - vystrojiť, zorganizovať oslavu ... • filled to the brim - preplnený, naplnený po okraj ... • have no idea - netušiť, nemať poňatia ... • en route - byť na ceste niekam ... • pick pockets - okradnúť ... • keep plugging - vytrvať v snažení ... • to have a clue - mať potuchy ... • bleed to death - vykrvácať ... • shed light on - vniesť svetlo ... • get mind in gear - zrovnať myšlienky ... • It’s my turn - Som na rade ... • get wind - mať vetry ... • take heart - byť si istý, odvážny ... • to have a lot of soul - mať dobré srdce ... • keep afloat - držať sa nad vodou ... • the other way around - presne naopak ... • to have feelings (for somebody) - cítiť nejaké emócie (k niekomu) ... • over-the-counter - bez predpisu (lieky) ... • cast a spell - uvrhnúť kliatbu ... • to be hard-pressed - mať veľký problém, byť pod tlakom ... • take a look - pozrieť sa ... • wishful thinking - iluzórne uvažovanie, uvažovanie cez ružové okuliare, zbožné želanie ... • one step at a time - krok za krokom ... • cross fingers - držať palce ... • stray from - stratiť smer, odbočiť od témy ... • duty calls - povinnosti volajú ... • change (one’s) mind - zmeniť názor, rozmyslieť si to ... • love handles - tukové vankúše okolo pásu ... • (right) on cue - ako na zavolanie ... • snow squall - husté sneženie, snežná búrka ... • take care of somebody - postarať sa o niekoho (zabiť) ... • on the same page - rozumieť si, chápať veci rovnako ... • to stand the ground - stáť si za svojim ... • until hell freezes over - kým peklo nezamrzne (až naprší a uschne, kým motyka nevystrelí) ... • in limbo - v stave bez povšimnutia, bez pozornosti ... • to cheer for (somebody) - fandiť (niekomu) ...