ANGLICKÉ FRÁZY A ONLINE MATERIÁLY NA ŠTÚDIUM ANGLIČTINY

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov je na týchto stránkach zadarmo k dispozícii množstvo výukových materiálov na štúdium a zdokonaľovanie v angličtine. Nájdeš tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov (s prekladom do slovenčiny). Sú tu aj testy a cvičenia na rôzne gramatické témy a články na blogu.

S portálom AnglickéFrázy.sk sa tvoja anglická slovná zásoba posunie rýchlo a výrazne dopredu.
Viac »


Zabudnuté heslo | Registrácia
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – prevažne frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdeš v nich niekoľko tisíc fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle a pri návšteve reštaurácie, lekársku angličtinu alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov. Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

Všetky testy »


AnglickéFrázy.sk v číslach
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1845
Počet členov:4017
ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je nepochybne jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov a preto sú na tomto webe rozsiahle zoznamy anglických frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Zoznamy sú ideálnou pomôckou pri samoštúdiu, pretože všetky frázy, slovíčka alebo slovné spojenia sú uvedené v príklade v reálnej anglickej vete s prekladom do slovenčiny, čo zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia (len pre registrovaných), v ktorých si môžeš preveriť ako je na tom tvoja angličtina a kde máš medzery. V týchto testoch sa sleduje dosiahnuté percentuálne skóre, umiestnenie v rankingu a ďalšie štatistiky. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie v rôznych gramatických témach anglického jazyka. Ak sa nechceš registrovať, môžeš si skúsiť spustiť cvičné testy.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré ti rýchlo rozšíria tvoje znalosti angličtiny. Nájdeš tu podrobnejšie popísané niektoré anglické idiómy, krátke zoznamy slangových výrazov alebo zosumarizované cvičné testy pre neregistrovaných používateľov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších zdrojov pre samoukov všetkých úrovní, pre ktorých angličtina nie je len povinný predmet v škole, ale jazyk, ktorým sa chcú naozaj dohovoriť.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
seat is taken - je obsadené ... • beyond a doubt - bezpochyby, nepochybne, naisto ... • burst (someone’s) bubble - pripraviť o ilúzie ... • take turns - striedať sa ... • keep a promise - dodržať sľub ... • wish on a star - priať si niečo ... • up to speed - plne sa oboznámiť, osvojiť si, zvládnuť ... • to have feelings (for somebody) - cítiť nejaké emócie (k niekomu) ... • power outage - výpadok elektriny ... • run for office - kandidovať na post v úrade ... • high tide - príliv ... • fame and fortune - sláva a peniaze ... • brain damage - poškodenie mozgu ... • no-show - človek, ktorý sa nedostaví tam, kam by mal ... • to stomp a shoe - dupať nohou ... • to get out of hand - vymknúť sa spod kontroly ... • to feel sorry for somebody - ľutovať niekoho ... • so-called - takzvané ... • jet lag - únava po ceste cez viacero časových pásiem ... • don’t give a damn - mať na háku ... • it is down to me - je to na mne ... • Get off my back - Nechaj ma na pokoji! ... • cross (one’s) mind - napadnúť, prísť na rozum ... • bed and breakfast - penzión (s raňajkami) ... • dental floss - dentálna niť ... • whipped cream - šľahačka ... • kill the vibe - pokaziť srandu ... • round of drinks - runda (alkoholu) ... • get high - zhuliť sa ... • retread tires - protektorovať pneumatiky ... • slap on the wrist - dať niekomu po prstoch, drobné potrestanie, zdvihnutý prst ... • elevation gain - prevýšenie ... • road rage - hnev na ceste ... • to be on pins and needles - byť ako na ihlách ... • larger than life - veľmi pôsobivý, neobyčajný, pozoruhodný ... • take a shortcut - vziať to skratkou ... • at the end of one’s rope - vyčerpať všetky možnosti, byť totálne v koncoch ... • market share - podiel na trhu ... • worst sort - najhorší z najhorších ... • cell phone - mobil ... • on purpose - naschvál ... • early bird - ranné vtáča ... • red tape - byrokracia, administratívne prekážky ... • get mind in gear - zrovnať myšlienky ... • track record - história, zoznam úspechov ... • lay a finger (on somebody) - položiť na niekoho ruku ... • scar (someone) for life - poznačiť do konca života ... • to have guts - mať žalúdok (na niečo) ... • snow squall - husté sneženie, snežná búrka ... • (to have) no place to go - nemať kam ísť ...