ANGLICKÉ FRÁZY, ANGLICKÉ VETY A SLOVNÁ ZÁSOBA Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Na týchto stránkach sú pre začiatočníkov, večných začiatočníkov ale aj pre pokročilých samoukov k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na efektívne zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov spolu s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

Posuň svoju angličtinu na vyšší level.

ONLINE KURZY ANGLIČTINY NA ENGLISHSHOP.SK
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdete v nich tisíce anglických fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle, varení a pri návšteve reštaurácie, slovník lekárskej angličtiny alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov.

Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov. Preto tu nájdete zoznamy frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia majú ukážkovú anglickú vetu s prekladom do slovenčiny. To zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia, v ktorých si môžete preveriť ako je na tom vaša angličtina a kde máte medzery. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie gramatiky i slovnej zásoby. V testoch je pomocou farebnej škály uvedený stupeň obtiažnosti, takže si môžete robiť testy zodpovedajú vašej úrovni angličtiny.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré rýchlo rozšíria vaše znalosti. Nájdete tu podrobnejšie vysvetlenie niektorých idiómov či krátke zoznamy slangových výrazov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších článkov o bežnej anglickej gramatike, kde sú rozobraté anglické časy, predložky či podmienkové vety.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
family man - rodinne založený chlap ... • Get lost! - Strať sa! ... • layman end user - laický koncový používateľ ... • crack head - sfetovaná hlava ... • french kissing - francúzske bozkávanie ... • cutting edge - špičkový ... • hang-ups - emocionálne problémy ... • it is down to me - je to na mne ... • up for grab - voľne dostupné ... • keep in dark - zatajiť, nevyzradiť, nevykecať ... • get hold of somebody - zastihnúť niekoho ... • break someone’s heart - zlomiť srdce ... • well-known - dobre známy ... • bed and breakfast - penzión (s raňajkami) ... • sneak peek - neverejná ukážka ... • brick and mortar - kamenný obchod ... • over and over - stále dookola ... • assume command - prevziať velenie, riadenie ... • wave through - pustiť cez hraničný prechod ... • stretch marks - značky na natiahnutej koži z obezity ... • people on my payroll - ľudia, ktorých platím ... • to stand the ground - stáť si za svojim ... • scotch on the rocks - škótska s ľadom ... • in a tick - o chvíľočku ... • in limbo - v stave bez povšimnutia, bez pozornosti ... • Beat it! - Zmizni! ... • self-sufficient - sebestačný ... • keep plugging - vytrvať v snažení ... • market share - podiel na trhu ... • around the bend - stratiť súdnosť, keď niekomu prepne ... • mid-term - skúška v polovici semestra ... • about to (do something) - chystať sa niečo urobiť ... • throw something in(to) face - vyhodiť na oči ... • take something the wrong way - brať niečo v zlom ... • to convey a news - oznámiť správu ... • hold still - nehýb sa ... • fat-burning - spaľovanie tukov ... • turn up toes - otrčiť kopytá, zomrieť ... • take heart - byť si istý, odvážny ... • punch bag - boxerské vrece ... • to bad-mouth - ohovárať ... • work your way up - pracovať na kariérnom postupe, urobiť kariéru ... • cash on hand - peniaze k dispozícii v hotovosti ... • get the picture - chápať situáciu ... • take hold of (something/someone) - zmocniť sa, usadiť sa ... • out of curiosity - zo zvedavosti ... • hit the town - vyraziť do mesta ... • therein lies the rub - tam tkvie problém, tam je kameň úrazu ... • human being - ľudská bytosť ... • to rock the boat - meniť zaužívané veci ...

vďaka Vašej podpore bude možné ďalej rozvíjať túto stránku, zachovať ju bezplatnú a pridávať ďalšie frázy a cvičenia


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1849
Počet členov:4487