ANGLICKÉ FRÁZY, ANGLICKÉ VETY A SLOVNÁ ZÁSOBA Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Pre začiatočníkov, večných začiatočníkov ale aj pre pokročilých samoukov sú na týchto stránkach k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na efektívne zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov spolu s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

Posuň svoju angličtinu na vyšší level.

ONLINE KURZY ANGLIČTINY NA ENGLISHSHOP.SK
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdete v nich tisíce anglických fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle, varení a pri návšteve reštaurácie, slovník lekárskej angličtiny alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov.

Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov. Preto tu nájdete zoznamy frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia majú ukážkovú anglickú vetu s prekladom do slovenčiny. To zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia, v ktorých si môžete preveriť ako je na tom vaša angličtina a kde máte medzery. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie gramatiky i slovnej zásoby. V testoch je pomocou farebnej škály uvedený stupeň obtiažnosti, takže si môžete robiť testy zodpovedajú vašej úrovni angličtiny.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré rýchlo rozšíria vaše znalosti. Nájdete tu podrobnejšie vysvetlenie niektorých idiómov či krátke zoznamy slangových výrazov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších článkov o bežnej anglickej gramatike, kde sú rozobraté anglické časy, predložky či podmienkové vety.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
high-end - najlepšie a najdrahšie vo svojej triede ... • get mind in gear - zrovnať myšlienky ... • vitriolic atmosphere - nenávistná atmosféra ... • thumb nose at - ukázať dlhý nos ... • to weather the storm - prečkať ťažké časy ... • fun fact - pikoška ... • it’s coming along - pomaly to pokračuje ... • on the hook - namotať, baliť ... • place of solace - miesto pokoja a odpočinku ... • in (one’s) right mind - so zdravým rozumom ... • lie low - byť v úzadí ... • you ain’t seen nothing yet - to ste ešte nič nevideli, to najlepšie (alebo najhoršie) ešte len príde ... • take heart - byť si istý, odvážny ... • age like wine - zrieť ako víno ... • no big deal - nič mimoriadne ... • dental floss - dentálna niť ... • well-being - dobrý pocit, pocit šťastia a spokojnosti ... • Suit yourself - Rob si čo chceš ... • do drugs - drogovať ... • to take the high road - etickou cestou dosiahnuť svoj cieľ, urobiť správnu vec ... • blow off a steam - relaxovať, uvoľňovať sa pri poháriku alkoholu ... • busybody - človek, ktorý stále strká nos do života druhých ... • sick bay - ošetrovňa (na lodi) ... • to be all over somebody - dobiedzať, nedať pokoj ... • with an eye to (st) - s úmyslom, s víziou ... • see you around - uvidíme sa, stretneme sa ... • back then - vtedy, v tých časoch ... • to say out loud - povedať niečo nahlas ... • handwriting on the wall - signál, že niečo sa rúti do záhuby resp. ide dolu kopcom ... • do someone a favour - urobiť niekomu láskavosť ... • three times a charm - do tretice všetko dobré ... • homing device - zariadenie na sledovanie polohy ... • (to have) no place to go - nemať kam ísť ... • in place - zavedený ... • panic attacks - záchvaty paniky ... • ill-tempered - agresívny, zlostný ... • have/put a finger in the pie - mať v niečom prsty ... • POW - vojnový zajatec (prisoner of war) ... • at all - vôbec ... • to post a loss - ohlásiť straty ... • break a law - porušiť zákon ... • get wise to (somebody) - prekuknúť (niekoho) ... • saddle with - kváriť, byť zaťažený niečím nepríjemným ... • bite the bullet - statočne čeliť ťažkej situácii ... • set for life - byť za vodou ... • off the market - zadaný ... • well-versed - oboznámený, mať niečo dobre naštudované ... • on your own - sám za seba ... • take with a pinch of salt - brať s rezervou ... • do one’s best - robí, čo môže ...

vďaka Vašej podpore bude možné ďalej rozvíjať túto stránku, zachovať ju bezplatnú a pridávať ďalšie frázy a cvičenia


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1849
Počet členov:4487