ANGLICKÉ FRÁZY, ANGLICKÉ VETY A SLOVNÁ ZÁSOBA Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Pre začiatočníkov, večných začiatočníkov ale aj pre pokročilých samoukov sú na týchto stránkach k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na efektívne zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

Posuň svoju angličtinu na vyšší level.

ONLINE KURZY ANGLIČTINY NA ENGLISHSHOP.SK
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY Z DATABÁZY ANGLICKÝCH FRÁZ A SLOVÍČOK

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdete v nich tisíce fráz, slovíčok a slovných spojení rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle, varení a pri návšteve reštaurácie, slovník lekárskej angličtiny alebo jedinečný slovník 500 anglických idiómov.

Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov. Preto tu nájdete zoznamy frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia majú ukážkovú anglickú vetu s prekladom do slovenčiny. To zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia, v ktorých si môžete preveriť ako je na tom vaša angličtina a kde máte medzery. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie gramatiky i slovnej zásoby. V testoch je pomocou farebnej škály uvedený stupeň obtiažnosti, takže si môžete robiť testy zodpovedajú vašej úrovni angličtiny.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré rýchlo rozšíria vaše znalosti. Nájdete tu podrobnejšie vysvetlenie niektorých idiómov či krátke zoznamy slangových výrazov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších článkov o bežnej anglickej gramatike, kde sú rozobraté anglické časy, predložky či podmienkové vety.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
I’ll bite - benevolentný súhlas; ako myslíš ... • evade responsibility - utekať pred zodpovednosťou ... • line of duty - bojové povinnosti ... • sophomore year - druhý ročník na strednej škole ... • prospect of imminent doom - vyhliadka na neodvratnú katastrofu ... • building permit - stavebné povolenie ... • cash pile - hŕba peňazí ... • be at the mercy of (something) - byť vydaný na milosť ... • hightail it - uháňať, hasiť si to ... • duly noted - beriem na vedomie ... • back end - finančné náklady na konci ... • grasp for anything - chytať sa každej možnosti ... • behind the scenes - v zákulisí ... • sneak peek - neverejná ukážka ... • blood type - krvná skupina ... • kind of weird - tak trochu divne, čudne ... • paid on delivery - zaplatené pri dodávke ... • raise an objection (to someone or something) - vzniesť námietku ... • full-back - obranca ... • What has gotten into you? - Čo to do teba vošlo? ... • down payment - akontácia, prvá splátka pri nákupe drahej veci alebo nehnuteľnosti ... • in the can - v base ... • no big deal - nič mimoriadne ... • take notes - robiť si poznámky ... • with an eye to (st) - s úmyslom, s víziou ... • bowel movement - stolica ... • minced meat - mleté mäso ... • evil spirits - zlí duchovia ... • call of duty - povinnosť, zodpovednosť ... • there’s no point - to nemá zmysel, to je zbytočné ... • lump sum - paušálna čiastka, celková, jednorazová suma ... • to lose track - stratiť prehľad ... • I can tell you - To mi verte ... • bat eyes at - žmurkať na niekoho s úmyslom byť atraktívny/atraktívna ... • fat-burning - spaľovanie tukov ... • It’s out of question! - To je vylúčené, vylúčená vec ... • keep a lid on (something) - držať v tajnosti ... • at all - vôbec ... • make up (his/her) mind - dospieť k rozhodnutiu ... • to get rid of - zbaviť sa ... • see you around - uvidíme sa, stretneme sa ... • pack hunters - lovci vo svorke ... • snow-capped - zasnežené (vrcholky hôr) ... • Powers of Attorney - splnomocnenie ... • operating costs - prevádzkové náklady ... • Don’t get flip with me! - Nebuď ku mne drzý! ... • of vital importance - životne dôležitý ... • up and running - fungujúce v plnej prevádzke ... • get a grip - ovládať sa ... • Get lost! - Strať sa! ...


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1849
Počet členov:4487