ANGLICKÉ FRÁZY A ONLINE MATERIÁLY NA ŠTÚDIUM ANGLIČTINY

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov je na týchto stránkach zadarmo k dispozícii množstvo výukových materiálov na štúdium a zdokonaľovanie v angličtine. Nájdeš tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov (s prekladom do slovenčiny). Sú tu aj testy a cvičenia na rôzne gramatické témy a články na blogu.

S portálom AnglickéFrázy.sk sa tvoja anglická slovná zásoba posunie rýchlo a výrazne dopredu.
Viac »


Zabudnuté heslo | Registrácia
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – prevažne frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdeš v nich niekoľko tisíc fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle a pri návšteve reštaurácie, lekársku angličtinu alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov. Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

Všetky testy »


AnglickéFrázy.sk v číslach
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1845
Počet členov:4128
ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je nepochybne jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov a preto sú na tomto webe rozsiahle zoznamy anglických frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Zoznamy sú ideálnou pomôckou pri samoštúdiu, pretože všetky frázy, slovíčka alebo slovné spojenia sú uvedené v príklade v reálnej anglickej vete s prekladom do slovenčiny, čo zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia (len pre registrovaných), v ktorých si môžeš preveriť ako je na tom tvoja angličtina a kde máš medzery. V týchto testoch sa sleduje dosiahnuté percentuálne skóre, umiestnenie v rankingu a ďalšie štatistiky. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie v rôznych gramatických témach anglického jazyka. Ak sa nechceš registrovať, môžeš si skúsiť spustiť cvičné testy.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré ti rýchlo rozšíria tvoje znalosti angličtiny. Nájdeš tu podrobnejšie popísané niektoré anglické idiómy, krátke zoznamy slangových výrazov alebo zosumarizované cvičné testy pre neregistrovaných používateľov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších zdrojov pre samoukov všetkých úrovní, pre ktorých angličtina nie je len povinný predmet v škole, ale jazyk, ktorým sa chcú naozaj dohovoriť.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
for keep - permanentne, natrvalo ... • bull’s eye - stred terča, presný zásah ... • hold a press conference - usporiadať tlačovú konferenciu ... • keep the mouth shut - držať jazyk za zubami ... • Suit yourself - Rob si čo chceš ... • to suck at something - byť v niečom slabý ... • to act cool - správať sa pokojne ... • to go with the flow - ísť s prúdom, s väčšinou ... • take a toll - vyžiadať si daň ... • to mind something - vadiť, prekážať ... • ripping yarn - senzačná historka ... • to be out of control - byť ako odtrhnutý z reťaze ... • to have feelings (for somebody) - cítiť nejaké emócie (k niekomu) ... • freaking hilarious - nenormálna sranda ... • to be hard on (somebody) - byť na niekoho tvrdý, náročný ... • get in the sack - dostať do postele ... • purr along - spokojne si priasť (ako mačka) ... • to feel sorry for somebody - ľutovať niekoho ... • break wind - prdnúť ... • soul mate - spriaznená duša ... • Get stuffed - Daj sa vypchať ... • people on my payroll - ľudia, ktorých platím ... • twenty something - dvadsiatnik, človek po dvadsiatke ... • keep afloat - držať sa nad vodou ... • stuck-up - namyslený ... • take eye off something - spustiť zrak z niečoho ... • Get on with it! - Pusti sa do toho! ... • face it - priznaj si to ... • to press charges - podávať trestné oznámenie ... • floor it - dupnúť na plyn, tehla na pedál, zošliapnuť až na podlahu ... • reform school - polepšovňa ... • be at the mercy of (something) - byť vydaný na milosť ... • to take hint - pochopiť znamenie ... • (there’s) no rush - to má čas ... • child’s play - ľahká záležitosť ... • couch potato - domased, človek, ktorý sa nepohne od televízora ... • Don’t get flip with me! - Nebuď ku mne drzý! ... • no offence - bez urážky ... • don’t give a damn - mať na háku ... • beyond a doubt - bezpochyby, nepochybne, naisto ... • to stand the ground - stáť si za svojim ... • to be on pins and needles - byť ako na ihlách ... • straight shooter - priamy chlap, človek, ktorý hovorí na rovinu ... • cell phone - mobil ... • to go belly up - skrachovať, skončiť hore bruchom ... • self-esteem - sebavedomie ... • on the contrary - naopak ... • sense of self-preservation - pud sebazáchovy ... • give a go - skúsiť ... • to learn on the job - učiť sa za pochodu ...