ANGLICKÉ FRÁZY, ANGLICKÉ VETY A SLOVNÁ ZÁSOBA Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov či večných začiatočníkov sú na tejto stránke k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na štúdium a zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov spolu s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

S nami sa vaša angličtina posunie rýchlo a výrazne dopredu.

ONLINE KURZY ANGLIČTINY
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdete v nich tisíce anglických fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle, varení a pri návšteve reštaurácie, slovník lekárskej angličtiny alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov.

Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov. Preto tu nájdete zoznamy frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia majú ukážkovú anglickú vetu s prekladom do slovenčiny. To zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia, v ktorých si môžete preveriť ako je na tom vaša angličtina a kde máte medzery. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie gramatiky i slovnej zásoby. V testoch je pomocou farebnej škály uvedený stupeň obtiažnosti, takže si môžete robiť testy zodpovedajú vašej úrovni angličtiny.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré rýchlo rozšíria vaše znalosti. Nájdete tu podrobnejšie vysvetlenie niektorých idiómov či krátke zoznamy slangových výrazov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších článkov o bežnej anglickej gramatike, kde sú rozobraté anglické časy, predložky či podmienkové vety.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
kill time - zabiť čas ... • to take credit - privlastňovať si (zásluhy) ... • fall to pieces - zosypať sa, klesnúť (psychicky) ... • Come again - Čože? Povedz to ešte raz ... • to twist arm - tlačiť na niekoho, prehovárať ... • sneak peek - neverejná ukážka ... • to show the strain - dať najavo stres, vypätie ... • to convey a news - oznámiť správu ... • bright spark - hlavička ... • hot deal - dobrá kúpa ... • in keeping with - v súlade s ... • common law marriage - manželstvo na základe zvykového práva ... • tie a knot - zosobášiť sa, povedať si svoje áno ... • opinion polls - prieskumy verejnej mienky ... • come with the territory - dalo sa to čakať ... • to learn on the job - učiť sa za pochodu ... • pleased to meet you - rád ťa poznávam ... • ballpark figure - hrubý odhad (číselný) ... • keep a promise - dodržať sľub ... • fat ass - tlstý zadok ... • make it - zvládnuť to, prežiť to ... • rock bottom - úplné dno ... • set for life - byť za vodou ... • opt-out - možnosť odhlásenia, vystúpenia ... • go back a long way - byť spolu dlhý čas ... • go dark - zhasnúť, vyradiť z prevádzky ... • to say the least - jemne povedané ... • do drugs - drogovať ... • brain damage - poškodenie mozgu ... • designer jeans - džínsy s perfektným strihom ... • break ground - položiť základný kameň ... • rest assured - ubezpečujeme vás, môžete byť ubezpečení ... • hush hush - tajne ... • for free - zadarmo ... • get a chance - mať čas, mať príležitosť ... • prudent investment - prezieravá investícia ... • roll over in grave - obracať v hrobe ... • on one’s part - z niekoho strany, uhla pohľadu ... • without consent - bez súhlasu ... • hard nosed - pragmatický, tvrdohlavý ... • sink teeth into (something) - zahryznúť sa, vrhnúť sa (do niečoho) ... • to lose track - stratiť prehľad ... • in lieu of (something) - namiesto niečoho ... • point of view - názor, uhol pohľadu ... • crack head - sfetovaná hlava ... • to get detention - zostať po škole ... • keep on leash - držať na uzde ... • to get out of hand - vymknúť sa spod kontroly ... • don’t count your chickens - nekrič hop ... • to be worth something - stáť, mať hodnotu ...

vďaka Vašej podpore bude možné ďalej rozvíjať túto stránku, zachovať ju bezplatnú a pridávať ďalšie frázy a cvičenia


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1849
Počet členov:4487