ANGLICKÉ FRÁZY, ANGLICKÉ VETY A SLOVNÁ ZÁSOBA Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Pre začiatočníkov, večných začiatočníkov ale aj pre pokročilých samoukov sú na týchto stránkach k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na efektívne zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov spolu s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

Posuň svoju angličtinu na vyšší level.

ONLINE KURZY ANGLIČTINY NA ENGLISHSHOP.SK
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdete v nich tisíce anglických fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle, varení a pri návšteve reštaurácie, slovník lekárskej angličtiny alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov.

Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov. Preto tu nájdete zoznamy frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia majú ukážkovú anglickú vetu s prekladom do slovenčiny. To zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia, v ktorých si môžete preveriť ako je na tom vaša angličtina a kde máte medzery. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie gramatiky i slovnej zásoby. V testoch je pomocou farebnej škály uvedený stupeň obtiažnosti, takže si môžete robiť testy zodpovedajú vašej úrovni angličtiny.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré rýchlo rozšíria vaše znalosti. Nájdete tu podrobnejšie vysvetlenie niektorých idiómov či krátke zoznamy slangových výrazov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších článkov o bežnej anglickej gramatike, kde sú rozobraté anglické časy, predložky či podmienkové vety.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
top notch - najvyššia kvalita, extra trieda ... • go dark - zhasnúť, vyradiť z prevádzky ... • beat one’s brains out - lámať si hlavu, vynakladať veľa mentálnej námahy ... • out of left field - nečakane, prekvapivo ... • in a funk - byť zdeprimovaný ... • steep slump - prudký pokles ... • stir the pot - rozdúchať situáciu, rozprúdiť diskusiu ... • out of the box - nekonvenčne (obvykle v súvislosti s uvažovaním) ... • hearing impaired - porucha sluchu ... • keep a secret - udržať tajomstvo ... • Wink wink, nudge nudge - keď niekto chce dať najavo, aby ostatní pochopili, že sa snaží hovoriť v narážkach ... • at stake - množstvo alebo hodnota o ktorú sa hrá ... • in other words - inými slovami ... • take at face value - brať doslova ... • to be all over somebody - dobiedzať, nedať pokoj ... • hold fire - zastaviť paľbu ... • to can (it) - prestať s nejakou činnosťou, byť ticho ... • bowel movement - stolica ... • star-studded - ozdobený hviezdami ... • blue-collar - robotnícka trieda ... • project (something) on (someone) - prenášať niečo na niekoho ... • so much for - ... • prim and proper - osoba s extrémne formálnym a prudérnym správaním ... • touchy-feely - dojímavé, emotívne ... • to propose - požiadať o ruku ... • wrap something up - uzavrieť záležitosti ... • have a bite to eat - dať si niečo malé pod zub ... • smarty pants - chytrák ... • get wise to (somebody) - prekuknúť (niekoho) ... • to handle something - zvládnuť niečo ... • put in charge - zveriť úlohu ... • to act cool - správať sa pokojne ... • hell of a lot - sakramentsky veľa ... • see the strings - poznať triky ... • get a rise out of somebody - úspešne niekoho provokovať, doberať si niekoho ... • cop-watch - stráženie, či neidú policajti ... • way to go - to je ono (vyjadrenie povzbudenia, pochvaly) ... • pros and cons - plusy a mínusy ... • so-called - takzvané ... • keep afloat - držať sa nad vodou ... • heart rate - (srdečný) tep ... • wish on a star - priať si niečo ... • well-being - dobrý pocit, pocit šťastia a spokojnosti ... • stun gun - elektrická pištoľ ... • collateral demage - neúmyselná, sprievodná škoda („keď sa rúbe les, lietajú triesky“) ... • two-timing - podvádzanie, nevera ... • abdominal pain - bolesť v brušnej dutine ... • break a law - porušiť zákon ... • say the word - stačí povedať ... • get (something) straight - ujasniť si ...


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1849
Počet členov:4487