ONLINE MATERIÁLY NA ŠTÚDIUM ANGLIČTINY

ak patríš medzi samoukov, ktorí sa chcú v angličtine stále zlepšovať,
• ak sa chceš naučiť anglické frázy a slovíčka používané v reálnej hovorovej angličtine,
• ak sa pripravuješ na maturitu alebo štátnicu a hľadáš kvalitné materiály,
• ak si chceš dôkladne precvičiť a zopakovať gramatiku v online testoch

SI NA SPRÁVNEJ ADRESE!

Rozsiahle študijné materiály pre samoukov všetkých úrovní

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov je na týchto stránkach zadarmo k dispozícii množstvo študijných materiálov na učenie angličtiny. Nájdeš tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov (s prekladom do slovenčiny), ďalej testy a cvičenia na rôzne gramatické témy i články na blogu.

S portálom AnglickéFrázy.sk sa tvoja angličtina posunie rýchlo a výrazne vpred. Viac »
TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

Všetky testy »


Zabudnuté heslo | Registrácia
Blog
Anglická gramatika
Anglická slovná zásoba a slang
Anglické frázové slovesá
Anglické idiómy
Anglické slovné spojenia
Angličtina pre začiatočníkov
Citáty
Cvičné testy
Filmy a seriály
Maturita, štátnice a motiváciaAnglickéFrázy.sk v číslach
Počet fráz a slovíčok: 4318
Počet otázok v testoch: 1845
Počet členov: 3577
E-slovníky

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je nepochybne jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov a preto sú na tomto webe rozsiahle zoznamy anglických frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Zoznamy sú ideálnou pomôckou pri samoštúdiu, pretože všetky frázy, slovíčka alebo slovné spojenia sú uvedené v príklade v reálnej anglickej vete s prekladom do slovenčiny, čo zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia (len pre registrovaných), v ktorých si môžeš preveriť ako je na tom tvoja angličtina a kde máš medzery. V týchto testoch sa sleduje dosiahnuté percentuálne skóre, umiestnenie v rankingu a ďalšie štatistiky. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie v rôznych gramatických témach anglického jazyka. Ak sa nechceš registrovať, môžeš si skúsiť spustiť cvičné testy.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré ti rýchlo rozšíria tvoje znalosti angličtiny. Nájdeš tu podrobnejšie popísané niektoré anglické idiómy, krátke zoznamy slangových výrazov alebo zosumarizované cvičné testy pre neregistrovaných používateľov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších zdrojov pre samoukov všetkých úrovní, pre ktorých angličtina nie je len povinný predmet v škole, ale jazyk, ktorým sa chcú naozaj dohovoriť.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
take a chance – riskovať … • quite the contrary – presne naopak … • fawn (all) over someone – zaliečať sa, lichotiť, byť z niekoho namäkko … • get going – pohnúť sa, ísť niekam … • ill-fated – nešťastný, predurčený na záhubu … • butt heads – narážať sa hlavami … • freeload along – priživiť sa … • get some – dostať niekoho do postele … • take a pick – vybrať si … • to cut loose – chovať sa uvoľnene, baviť sa … • pour resources into – liať peniaze do … • be off something – byť von z kola … • take a toll – vyžiadať si daň … • at the outset – celkom na úvod … • on the spur of the moment – náhle, spontánne … • floor it – dupnúť na plyn, tehla na pedál, zošliapnuť až na podlahu … • have a look (at something) – pozrieť sa (na niečo) … • on the way – po ceste … • to grieve for (somebody) – držať smútok (za niekým) … • take advantage (of someone) – zneužiť, využívať … • to show the strain – dať najavo stres, vypätie … • stick around – zostať na kus reči … • high end of the market – luxusný trh, trh vyššej kvality a vyššej ceny … • training wheels – pomocné kolieska (na bicykli) … • take mind off something – odreagovať, prestať myslieť na niečo … • even money – jedna k jednej … • heart attack – infarkt … • win-win – situácia, na ktorej získajú obe strany … • guilty pleasure – neresť, niečo nezdravé, čomu nevieme odolať … • the same way – rovnako