ANGLICKÉ FRÁZY, ANGLICKÉ VETY A SLOVNÁ ZÁSOBA Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Pre začiatočníkov, večných začiatočníkov ale aj pre pokročilých samoukov sú na týchto stránkach k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na efektívne zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

Posuň svoju angličtinu na vyšší level.

ONLINE KURZY ANGLIČTINY NA ENGLISHSHOP.SK
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY Z DATABÁZY ANGLICKÝCH FRÁZ A SLOVÍČOK

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdete v nich tisíce fráz, slovíčok a slovných spojení rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle, varení a pri návšteve reštaurácie, slovník lekárskej angličtiny alebo jedinečný slovník 500 anglických idiómov.

Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov. Preto tu nájdete zoznamy frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia majú ukážkovú anglickú vetu s prekladom do slovenčiny. To zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia, v ktorých si môžete preveriť ako je na tom vaša angličtina a kde máte medzery. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie gramatiky i slovnej zásoby. V testoch je pomocou farebnej škály uvedený stupeň obtiažnosti, takže si môžete robiť testy zodpovedajú vašej úrovni angličtiny.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré rýchlo rozšíria vaše znalosti. Nájdete tu podrobnejšie vysvetlenie niektorých idiómov či krátke zoznamy slangových výrazov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších článkov o bežnej anglickej gramatike, kde sú rozobraté anglické časy, predložky či podmienkové vety.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
to sound awkward - znieť čudne, divne ... • trend setting - určovenie trendov ... • get (somebody) winged - odbachnúť, prevŕtať ... • off the shelf - pripravené priamo na predaj, na sklade ... • drug abuse - užívanie drog ... • off limits - zakázaný ... • at once - naraz ... • out of line - robiť blbosti, utrhnutý z reťaze ... • pay attention - sústrediť sa, dávať pozor ... • run a tight ship - držať pevne opraty ... • all of a sudden - zrazu, znenazdajky ... • go easy (on someone) - byť na niekoho mäkký ... • at all - vôbec ... • to walk down the aisle - priviesť k oltáru ... • stick shift - manuálna prevodovka, riadiaca páka ... • hearing impaired - porucha sluchu ... • to get detention - zostať po škole ... • to suck at something - byť v niečom slabý ... • poor taste - zlý vkus ... • buy more time - získať viac času ... • to resist arrest - brániť sa zatknutiu ... • time off - voľno ... • Beat it! - Zmizni! ... • straighten things out - vyjasniť si veci ... • men’s magazine - pánsky časopis ... • ease out - prinútiť niekoho opustiť pozíciu ... • along the way - po ceste ... • seeing somebody - stretávať sa s niekým ... • side effect - vedľajší účinok ... • in limbo - v stave bez povšimnutia, bez pozornosti ... • shoot for the moon - snažiť sa o nemožné, mať vysoké ambície ... • fill with - zaplniť niečím ... • do one’s best - robí, čo môže ... • hang-ups - emocionálne problémy ... • be wrong about (something/someone) - mýliť sa v niečom/niekom ... • middle of nowhere - ďaleko od civilizácie ... • take turns - striedať sa ... • panic attacks - záchvaty paniky ... • on the off chance - pre prípad, keby náhodou ... • no matter what - bez ohľadu na akékoľvek okolnosti ... • back seat - zadné sedadlo ... • big roll - veľký balík peňazí ... • give a shot - dať niečomu šancu, vyskúšať ešte raz ... • significant other - partner/partnerka, najbližšia osoba, vážna známosť ... • take eye off something - spustiť zrak z niečoho ... • chopped meat - nadrobno pokrájané mäso ... • cheer up - hlavu hore ... • no-show - človek, ktorý sa nedostaví tam, kam by mal ... • pick pockets - okradnúť ... • to be open with (someone) - otvorený, úprimný (k niekomu) ...


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1849
Počet členov:4487