ANGLICKÉ FRÁZY A ONLINE MATERIÁLY NA ŠTÚDIUM ANGLIČTINY

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov je na týchto stránkach zadarmo k dispozícii množstvo výukových materiálov na štúdium a zdokonaľovanie v angličtine. Nájdeš tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov (s prekladom do slovenčiny). Sú tu aj testy a cvičenia na rôzne gramatické témy a články na blogu.

S portálom AnglickéFrázy.sk sa tvoja anglická slovná zásoba posunie rýchlo a výrazne dopredu.
Viac »


Zabudnuté heslo | Registrácia
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – prevažne frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdeš v nich niekoľko tisíc fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle a pri návšteve reštaurácie, lekársku angličtinu alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov. Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

Všetky testy »


AnglickéFrázy.sk v číslach
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1845
Počet členov:4354
ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je nepochybne jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov a preto sú na tomto webe rozsiahle zoznamy anglických frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Zoznamy sú ideálnou pomôckou pri samoštúdiu, pretože všetky frázy, slovíčka alebo slovné spojenia sú uvedené v príklade v reálnej anglickej vete s prekladom do slovenčiny, čo zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia (len pre registrovaných), v ktorých si môžeš preveriť ako je na tom tvoja angličtina a kde máš medzery. V týchto testoch sa sleduje dosiahnuté percentuálne skóre, umiestnenie v rankingu a ďalšie štatistiky. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie v rôznych gramatických témach anglického jazyka. Ak sa nechceš registrovať, môžeš si skúsiť spustiť cvičné testy.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré ti rýchlo rozšíria tvoje znalosti angličtiny. Nájdeš tu podrobnejšie popísané niektoré anglické idiómy, krátke zoznamy slangových výrazov alebo zosumarizované cvičné testy pre neregistrovaných používateľov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších zdrojov pre samoukov všetkých úrovní, pre ktorých angličtina nie je len povinný predmet v škole, ale jazyk, ktorým sa chcú naozaj dohovoriť.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
one step ahead - o krok vpred ... • dumb thing - hlúposť ... • panic attacks - záchvaty paniky ... • irrefutable evidence - nezvratný dôkaz ... • set a foot - položiť nohu, vkročiť ... • gainfully employed - normálne zamestnaný, zárobkovo činný ... • cold turkey - náhle ukončenie nejakej (prevažne drogovej) závislosti ... • be late - meškať ... • thumb nose at - ukázať dlhý nos ... • make an impact - urobiť dojem ... • legitimate profession - legitímne zamestnanie ... • no offence - bez urážky ... • to rock the boat - meniť zaužívané veci ... • security breach - narušenie bezpečnosti ... • ants in pants - nevedieť sa vpratať do kože, byť neposedný, keď niekoho mrle žerú ... • to be on one’s way - odísť, pobrať sa ... • mid-term - skúška v polovici semestra ... • throw something in(to) face - vyhodiť na oči ... • non-descript - bez špecifickej charakteristiky, obyčajné ... • at the drop of a hat - okamžite, bez váhania ... • designer jeans - džínsy s perfektným strihom ... • start-up cash - počiatočný kapitál ... • flat tire - defekt ... • put your hands together for (someone) - zatlieskať ... • grease spot - mastný fľak ... • smart guy - chytrák ... • to have second thoughts - byť neistý, premýšľať o iných možnostiach ... • (right) on cue - ako na zavolanie ... • let the good times roll - užiť si ... • set up on my own - postaviť sa na vlastné nohy ... • to close escrow - uzavrieť obchod, dostať do postele (v prenesenom význame) ... • depend on (something/someone) - závisieť na (niečom/niekom) ... • have a knack for something - mať na niečo talent ... • point of view - názor, uhol pohľadu ... • not at all - vôbec nie ... • to take credit - privlastňovať si (zásluhy) ... • opt-out - možnosť odhlásenia, vystúpenia ... • long-distance line - medzimestská linka ... • round of drinks - runda (alkoholu) ... • guinea pigs - pokusný králik ... • fancy meal - luxusné jedlo ... • up to speed - plne sa oboznámiť, osvojiť si, zvládnuť ... • high five - plesknutie dlaňami (medzi dvomi ľuďmi) ... • high-rolling person - zazobaný človek, na vysokej nohe ... • take a while - chvíľu trvať ... • shoot for the moon - snažiť sa o nemožné, mať vysoké ambície ... • killing two birds with one stone - zabiť dve muchy jednou ranou ... • early bird - ranné vtáča ... • as far as I am concerned - čo sa mňa týka, z môjho pohľadu ... • take turns - striedať sa ...