ANGLICKÉ FRÁZY A ONLINE MATERIÁLY NA ŠTÚDIUM ANGLIČTINY

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov je na týchto stránkach zadarmo k dispozícii množstvo výukových materiálov na štúdium a zdokonaľovanie v angličtine. Nájdeš tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov (s prekladom do slovenčiny). Sú tu aj testy a cvičenia na rôzne gramatické témy a články na blogu.

S portálom AnglickéFrázy.sk sa tvoja anglická slovná zásoba posunie rýchlo a výrazne dopredu.
Viac »


Zabudnuté heslo | Registrácia
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – prevažne frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdeš v nich niekoľko tisíc fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle a pri návšteve reštaurácie, lekársku angličtinu alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov. Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

Všetky testy »


AnglickéFrázy.sk v číslach
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1845
Počet členov:4266
ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je nepochybne jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov a preto sú na tomto webe rozsiahle zoznamy anglických frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Zoznamy sú ideálnou pomôckou pri samoštúdiu, pretože všetky frázy, slovíčka alebo slovné spojenia sú uvedené v príklade v reálnej anglickej vete s prekladom do slovenčiny, čo zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia (len pre registrovaných), v ktorých si môžeš preveriť ako je na tom tvoja angličtina a kde máš medzery. V týchto testoch sa sleduje dosiahnuté percentuálne skóre, umiestnenie v rankingu a ďalšie štatistiky. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie v rôznych gramatických témach anglického jazyka. Ak sa nechceš registrovať, môžeš si skúsiť spustiť cvičné testy.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré ti rýchlo rozšíria tvoje znalosti angličtiny. Nájdeš tu podrobnejšie popísané niektoré anglické idiómy, krátke zoznamy slangových výrazov alebo zosumarizované cvičné testy pre neregistrovaných používateľov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších zdrojov pre samoukov všetkých úrovní, pre ktorých angličtina nie je len povinný predmet v škole, ale jazyk, ktorým sa chcú naozaj dohovoriť.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
a while - chvíľa, nejaký čas ... • to have feelings (for somebody) - cítiť nejaké emócie (k niekomu) ... • at the drop of a hat - okamžite, bez váhania ... • take with a pinch of salt - brať s rezervou ... • budget cuts - rozpočtové škrty ... • prospect of imminent doom - vyhliadka na neodvratnú katastrofu ... • upside down - hore nohami ... • sound business - podnik v dobrej finančnej kondícii, zdravý podnik ... • all of a sudden - zrazu, znenazdajky ... • free will - slobodná vôľa ... • solar system - slnečná sústava ... • to be hard on (somebody) - byť na niekoho tvrdý, náročný ... • killing two birds with one stone - zabiť dve muchy jednou ranou ... • to have a point - mať pravdu, mať dobrý postreh ... • out of nowhere - z ničoho nič, z čista jasna ... • high five - plesknutie dlaňami (medzi dvomi ľuďmi) ... • hard-line stance - pozícia tvrdej línie ... • kill time - zabiť čas ... • extra charges - poplatky navyše ... • freaking hilarious - nenormálna sranda ... • floor it - dupnúť na plyn, tehla na pedál, zošliapnuť až na podlahu ... • spare a moment - venovať chvíľku ... • wrap something up - uzavrieť záležitosti ... • ear-to-ear grin - úsmev od ucha k uchu ... • therein lies the rub - tam tkvie problém, tam je kameň úrazu ... • drug abuse - užívanie drog ... • due diligence - preverenie skutočností týkajúcich sa firmy pred podpísaním zmluvy, hĺbková previerka ... • happen to notice - náhodou uvidieť ... • This is so us - To sme celí my ... • asset development - vývoj nových aktív ... • soldiers in combat - vojaci na bojisku ... • grasp for anything - chytať sa každej možnosti ... • in the works - mať niečo rozrobené, pracovať na niečom ... • run for office - kandidovať na post v úrade ... • comfort zone - pohodlie, pohodlná zóna ... • heart attack - infarkt ... • work your way up - pracovať na kariérnom postupe, urobiť kariéru ... • kill the vibe - pokaziť srandu ... • lose it - strácať kontrolu ... • Secretary of State - minister zahraničných vecí v USA ... • to stomp a shoe - dupať nohou ... • no chance of that - to nehrozí ... • to catch red-handed - prichytiť pri krádeži ... • toss and turn - prehadzovať sa v posteli, nemôcť zaspať ... • carol singers - koledníci ... • full-back - obranca ... • at a pinch - v prípade núdze ... • cake recipe - recept na koláč ... • to have a hunch - mať tušenie ... • wish on a star - priať si niečo ...