ANGLICKÉ FRÁZY, ANGLICKÉ VETY A SLOVNÁ ZÁSOBA Z REÁLNEHO ŽIVOTA

Pre pokročilých samoukov, ale aj pre začiatočníkov či večných začiatočníkov sú na tomto webe k dispozícii učebné materiály, anglické frázy a ukážkové vety na štúdium a zdokonaľovanie angličtiny. Nájdete tu rozsiahle zoznamy fráz, slovíčok, idiómov + celé vety z amerických filmov spolu s prekladom do slovenčiny.

Databáza slovnej zásoby, ktorú môžete na tejto stránke zdarma prezerať, obsahuje niekoľko tisíc slovíčok, idiómov a frázových slovies, ktoré obohatia a zlepšia vašu angličtinu.

Ak si potrebujete precvičiť konkrétnu tému, v ktorej máte nedostatky, nájdete tu aj cvičenia a testy na rôzne gramatické témy.

S portálom AnglickéFrázy.sk sa vaša angličtina posunie rýchlo a výrazne dopredu. Viac »
ORIGINÁLNE PDF SLOVNÍKY VYTVORENÉ Z NAŠICH ROZSIAHLYCH DATABÁZ

Slovníky obsahujú rozsiahlu anglickú slovnú zásobu z reálneho života – frázy a celé vety z amerických a anglických filmov. Nájdete v nich tisíce anglických fráz rozdelených podľa tém, napríklad frázy na letnú a zimnú dovolenku, kulinársku slovnú zásobu o jedle, varení a pri návšteve reštaurácie, slovník lekárskej angličtiny alebo úžasný slovník 500 anglických idiómov.

Check them out!

Anglicko-slovenské slovníky »

TEST NA ZAČIATOK:
Zobrazia sa 3 náhodné testové otázky. Vyber odpoveď, o ktorej si myslíš, že je správna, a klikni na tlačidlo Skontrolovať. Po zodpovedaní poslednej otázky klikni na tlačidlo Vyhodnotenie.

načítava sa test…

ANGLICKÉ FRÁZY Z FILMOV:

Po kliknutí na plagát sa zobrazí jeho trailer a zoznam zaujímavých fráz a slangových výrazov, ktoré v danom filme zazneli. Ku každej fráze je uvedená anglická veta z filmu s prekladom do slovenčiny. Zoznam všetkých filmov »

ONLINE ZDROJE PRE SAMOUKOV:

Angličtina je jazyk, ktorý je plný špecifických fráz a slangových výrazov. Preto tu nájdete zoznamy frázových slovies, slangových výrazov, idiómov a slovných spojení z amerických filmov a webových článkov. Všetky anglické frázy, slovíčka alebo slovné spojenia majú ukážkovú anglickú vetu s prekladom do slovenčiny. To zaručuje, že si ich osvojíte v správnom kontexte z reálneho života.

Komplexné testy a cvičenia, v ktorých si môžete preveriť ako je na tom vaša angličtina a kde máte medzery. Online testy sú užitočný nástroj pre začiatočníkov aj pre pokročilých študentov, pretože umožňujú systematické zdokonaľovanie gramatiky i slovnej zásoby. V testoch je pomocou farebnej škály uvedený stupeň obtiažnosti, takže si môžete robiť testy zodpovedajú vašej úrovni angličtiny.

V krátkych článkoch na blogu sa rozoberajú užitočné témy z anglického jazyka, ktoré rýchlo rozšíria vaše znalosti. Nájdete tu podrobnejšie vysvetlenie niektorých idiómov či krátke zoznamy slangových výrazov. Sú tu aj články o gramatike pre začiatočníkov a mnoho ďalších článkov o bežnej anglickej gramatike, kde sú rozobraté anglické časy, predložky či podmienkové vety.

NÁHODNÝ VÝBER FRÁZ Z DATABÁZY:
in lieu of (something) - namiesto niečoho ... • drop charges - stiahnuť obvinenia ... • raise the roof - robiť hluk ... • well done - dobre uvarené, upečené (obvykle steak) ... • earlier this week - začiatkom tohto týždňa ... • hit the bottle - začať chľastať ... • tough guy - tvrdý chlap, tvrďas ... • tough breed - drsní ľudia ... • very choice - vyberaný, vysoko kvalitný ... • cash a check - preplatiť šek ... • put at risk - vystavovať riziku, ohroziť ... • of vital importance - životne dôležitý ... • to grace with presence - poctiť prítomnosťou ... • be on the way - ísť si svojou cestou, vypadnúť ... • security breach - narušenie bezpečnosti ... • vested power - udelená moc, oprávnenie ... • to make a point - naznačiť dôležitú okolnosť ... • break ground - položiť základný kameň ... • make up (his/her) mind - dospieť k rozhodnutiu ... • take care of business - venovať sa obchodným záležitostiam ... • to get started - pustiť sa do práce, začať ... • long-running - dlhotrvajúci ... • so be it - nech to tak je, budiž ... • flax seeds - ľanové semienka ... • red tape - byrokracia, administratívne prekážky ... • out of date - zastarané, niečo, čo patrí do minulosti ... • on the off chance - pre prípad, keby náhodou ... • vague ambition - vágna snaha ... • unspoken agreement - tichá dohoda ... • on the block - na predaj v aukcii ... • lose job - stratiť prácu ... • take the risk - ísť do rizika ... • get some balls - mať guráž ... • project (something) on (someone) - prenášať niečo na niekoho ... • to run a distant second to - ďaleko zaostávať za ... • no big deal - nič mimoriadne ... • to pose a threat - predstavovať hrozbu ... • (be someone’s) cup of tea - sadnúť, vyhovovať ... • don’t get me wrong - nevykladaj si to zle ... • have a knack for something - mať na niečo talent ... • handwriting on the wall - signál, že niečo sa rúti do záhuby resp. ide dolu kopcom ... • to go with the flow - ísť s prúdom, s väčšinou ... • fat-burning - spaľovanie tukov ... • stick around - zostať na kus reči ... • revenge stunt - aktivita za účelom pomsty ... • steep slump - prudký pokles ... • (have) a word with (someone) - na slovíčko ... • bar (exam) - skúška z práva na povolenie vykonávať prax ... • to be thrilled - byť unesený, nadšený ... • ask for (something/someone) - pýtať si (niečo/niekoho) ...


ANGLICKÉFRÁZY.SK V ČÍSLACH:
Počet fráz a slovíčok:4318
Počet otázok v testoch:1849
Počet členov:4488