FRÁZY A SLANGOVÉ HLÁŠKY Z FILMOV


náhodný výber fráz z našej databázy
. get behind
. right away
. watchdog
. attention span
. to make a statement
. cross off
. rants and raves
. iron out
. don’t get me wrong
. curbside parking
. lay
. fair game
. jet lag
. hanker after
. rip out
. take st the wrong way
. butt out
. move forward
. sneak out
. back in the groove
. to bait
. easy on gas
. make a pass at someone
. sprawl
. blowup boat
. ill-fated
. fit out with
. hurry up
. on top of
. to hammer
. roll over
. lose way
. I couldn’t care less
. bounce back
. unbearable
. tuck up
. drawers
. to dump
. extra charges
. bash up
on-line testy z angličtiny

V tomto teste si môže každý neregistrovaný používateľ precvičovať svoju znalosť angličtiny.

Registrovaní používatelia majú k dispozícii niekoľko výhod:
1. Ak zadáš nesprávnu odpoveď, zobrazí sa odpoveď, ktorá mala byť správna
2. Dosiahnuté skóre v každom teste sa zaznamenáva do rankingu
3. Po skončení testu sa ti zobrazí prehľad všetkých otázok, ktoré si absolvoval/-a

Leave a Reply